לקוחות מובילים

בתי הספר המובילים

קרית גת > 2650 נקודות
(M)2(XL) 6(L) 4
אשקלון > 10600 נקודות
(M)3(XL) 1(L) 0
רחובות > 0 נקודות
(M)0(XL) 0(L) 0
קרית מלאכי > 5200 נקודות
(M)33(XL) 39(L) 13
ביתר- > 1280 נקודות
(M)1(XL) 3(L) 0
ביתר- בית חיה > 1000 נקודות
(M)0(XL) 0(L) 0
ירושלים > 5900 נקודות
(M)13(XL) 20(L) 7
נתניה > 1900 נקודות
(M)6(XL) 8(L) 3
באר שבע > 2040 נקודות
(M)2(XL) 6(L) 2
קריות > 13710 נקודות
(M)36(XL) 35(L) 15
כפר חבד תיכון > 1920 נקודות
(M)16(XL) 16(L) 15
נוף הגליל > 8610 נקודות
(M)20(XL) 27(L) 7
לוד > 4490 נקודות
(M)9(XL) 7(L) 1
צפת תיכון > 1520 נקודות
(M)2(XL) 6(L) 4
ירושלים – עטרת חן > 4900 נקודות
(M)2(XL) 5(L) 2
בני ברק > 12520 נקודות
(M)13(XL) 15(L) 0
שמי
הגעתי לאתר על ידי
מסניף
dvori kenigהנציגהנוף הגליל
חני גוריחני גורינוף הגליל
חני גורירחלי אדלרנוף הגליל
חני גורישיינא נחשוןנוף הגליל
רחלי אדלרחני גורינוף הגליל
טליהשיינא נחשוןנוף הגליל
תמרתהילה שיפמןקרית גת
תמרתהילה שיפמןבני ברק
דודתהילה שיפמןבני ברק
תמרתהילהבני ברק
דודתהילהבני ברק
דבורה לאב גרינבאוםאפאחדצפת תיכון
חני הללחני הללקרית מלאכי
חיה קספודבורי הלפרןבני ברק
חיה .א,דבורי הלפריובני ברק
שריחיה גטינוירושלים
חני .כ,דבורי הלפריובני ברק
ריקידבורי הלפרןבני ברק
רחלידבורי הלפריןבני ברק
רחלי אשכנזידבורי הלפרןבני ברק
דבורידבורי הלפרןבני ברק
חני הלפרןדבורי הלפרןבני ברק
חני קריאףכל מיני בנותקריות
רחלי חרמץדבורי הלפרן בני ברקבני ברק
תהילה לרנרתהילה שיפמןירושלים
מושקי דרוקהדסה גרמזוןצפת תיכון
אדלאור אנדוקרית מלאכי
ריקי הלפרןדבורי הלפרןבני ברק
רבקיקיילי שייניןקרית מלאכי
דבורה לאה נוטיקקרית מלאכי
חניקיילי שייניןקרית מלאכי
רבקי גולדיןמושקי גולדיןצפת תיכון
שרהתהילה שיפמןבני ברק
דבורי טורנהייםחיה גטניוירושלים
חיה קופרמןדבורי הלפרןבני ברק
חני דרוקמושקי גולדיןצפת תיכון
שיינאאביגייל סדןקרית גת
צופיהתהילה שיפמןבני ברק
טויבי עבאדמושקי גולדיןצפת תיכון
פניניאביגיל סדןקרית גת
פייגי פאליימושקי גולדיןצפת תיכון
מושקא בלילידבורי הלפרןבני ברק
מושקידבורה לאה קניגבני ברק
שרהלה אלשטייןמושקי גולדיןצפת תיכון
חני דגןדבורה לאה קניגבני ברק
חיה מושקא ניימרקהנציגות המושלמותתקרית מלאכי
חיה מושקאקיילי שייניןקרית מלאכי
חנה בקשינא רוזנפלדירושלים
קיילי שייניןקרית מלאכי
חיההנציגהקרית מלאכי
רחליקיילי שייניןקרית מלאכי
גאולה לרנרהנציגותקרית מלאכי
דבורי הלפרןחני בליליבני ברק
שיינא צ'רניקובקיילי שייניןקרית מלאכי
שיינא צ'רניקובחיה מושקא צ'רניקובקרית מלאכי
מיכל ריינהולדדבורי הלפריןבני ברק
ריקיחיה מושקא וינטרובקרית מלאכי
אילה קרישבסקיחיה חטניוירושלים
חניקרית גת
רבקה הללחני הללקרית מלאכי
מושקידבורה לאה קופצ'יקקרית מלאכי
מושקא בניסטיקיילי שייניןקרית מלאכי
רחלי הללקיילי שייניןקרית מלאכי
חניקיילי שייניןקרית מלאכי
אילת וויינטרובמושקא ויינטרובקרית מלאכי
אסתי כהןשטערני כהןירושלים
יהודית ניימרקחיה מושקא ניימרקקרית מלאכי
חניאביגיל סדןקרית גת
רבקהקיילי שייניןקרית מלאכי
מנוחי כהןשטערני כהןירושלים
דבורה לאההנציגהקרית מלאכי
יסכה כהןמושקי גולדיןצפת תיכון
יהודית ניימרקחיה מושקא ניימרקקרית מלאכי
שםדבורי הלפריןבני ברק
שםרחלי אדלרנוף הגליל
שםברכי גרינברגצפת תיכון
יהודית הורביץחני חייביקרית מלאכי
מירי פרדקיןחיה גטניוירושלים
יחל נחני חייביקרית מלאכי
צביה אוהב ציוןשטערני כהןירושלים
חני שחרמושקא ווינטארובקרית מלאכי
מושקי כהןרחל הדסה קורשירושלים
סטערני דודמושקי גולדיןצפת תיכון
שיינארחלי אדלרנוף הגליל
שילת מורדקמושקי כהןירושלים
אשרה לוישטערני כהןירושלים
דבורה לאה קורנטשילת יצחקיקרית מלאכי
יעל שהרבניתמר מונגאייט מסניף ירושלייםקרית גת
הודיה תמסיתמושקי כהןירושלים
חני דרוקחיה מושקא דרוקצפת תיכון
חיהלה עזריאלמושקא ניימרקקרית מלאכי
חני ווייסמושקי כהןירושלים
דבורהמושקי כהןירושלים
מוריהמושקי כהןירושלים
רבקה משהחני בליליקרית גת
רבקה משהחני בליליבני ברק
הדרחיה מושקא צרניקובקרית מלאכי
אבישג השונמית אוזןמושקיקרית גת
יעל אלמלםמושקי כהןירושלים
טופורובסקי ב...תמר מונגייטירושלים
שמחה סובקומושקי כהןירושלים
טליה כרמיאלתהילה שיפמןבני ברק
עדי קריספיןמושקי כהןירושלים
דבורה פישרחלי חרמץבני ברק
מושקי פישרחלי חרמץבני ברק
חסויתהילה שיפמןירושלים
חני פישרחלי חרמץבני ברק
דבורי ברקוביץרחלי חרמץבני ברק
חנה אורה לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
מריםתהילה שיפמןבני ברק
דבורי חרמץרחלי חרמץבני ברק
תמר עמרמוריה עמרקרית גת
רבקה הראתיחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
ברכי גרוסמןתמר מונגייטירושלים
רבקי וואלאךרחל הדסה קורשירושלים
איילתתמר מונגאיטירושלים
ש.ק.דבורה לאה קופצ'יקקרית מלאכי
ליאורה נס לויחיה מושקא ניימרקקרית מלאכי
חיהדינה מקובצקיקרית מלאכי
אברהםדינה מקובצקיקרית מלאכי
שמוליקדינהקרית מלאכי
גלי'ה אלמוגדבורי הלפרןבני ברק
שרי זהרחיה מושקא ויינטאובקרית מלאכי
אחת מנחלהחיה מושקא ווינטרובקרית מלאכי
חיה תשובהמושקי כהןירושלים
תאיר שלוםתמר מונגאיטירושלים
הודיהמושקי כהןירושלים
אביגיל הולצמןחיה גטניוירושלים
ענבל ניסןתמר מונגאייטירושלים
אסתרמושקיירושלים
אחתאחתקרית מלאכי
טליהמישהי מסניף קרית גתקרית גת
צביה כהןדבורי הלפרןנתניה
תמר מונגאיטתאיר שלוםירושלים
מינדי מעטוףחיה גטניולוד
הודיה שושןמושקי גולדיןצפת תיכון
שני קאיקובמושקי כהןירושלים
מושקי שצקימושקי גולדיןצפת תיכון
נועה גלבלחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
חיה מושקא אמוזיגיעל גייסינוביץירושלים
שני קאיקובחיה מושקא ניימרקקרית מלאכי
אלישבע סילםשטערני כהןירושלים
רחל הדסה קורשמושקי כהןירושלים
שרה קולטוןמושקי דרוקצפת תיכון
שיינאחיה מושקא צ'רניקובקרית מלאכי
רבקה סייגדבורי הלפרןבני ברק
נחמי בלוןמושקי כהן תל ציוןירושלים
דבורי אשכנזימושקי גולדיןצפת תיכון
אמונה גלעדימושקי כהןירושלים
ברכהמושקי כהןירושלים
חני אייזנבךרחלי גולדמיץקרית מלאכי
שיינא פישרחלי חרמץבני ברק
מיכל קלייןהעטי לאה כץכפר חבד תיכון
אביגילמושקי כהןירושלים
ברוריהתהילה שיפמןבני ברק
רות ריפקיינדרות ריפקיינדבני ברק
מלכי סגלחני אהרוןקרית מלאכי
הודיה אבוחצירהמושקי כהוירושלים
נחמה טורקובמושקי כהןירושלים
שיינא כהןשטערני כהןירושלים
מוסי הענדלמוסי הענדלכפר חבד תיכון
חני הענדלמוסי הענדלכפר חבד תיכון
חווןחיה מושקא צ'רניקובקרית מלאכי
שירה נפתליןאביה מונגאיטירושלים
מוטי הענדלמוסי הענדלכפר חבד תיכון
שיינא פייגאאביה מונגאיטירושלים
דאברושי הענדלמוסי הענדלכפר חבד תיכון
פייגי הענדלמוסי הענדלכפר חבד תיכון
חיה מושקא בן קישחיה מושקא בן קישצפת תיכון
שלום הענדלמוסי הענדלכפר חבד תיכון
מושקי בן קישחיה מושקא בן קישצפת תיכון
שייני הענדלמוסי הענדלכפר חבד תיכון
לוי הענדלמוסי הענדלכפר חבד תיכון
יהודית חדדדבורה לאה זהביקריות
דבורי הענדלמוסי הענדלכפר חבד תיכון
נחמי רוזנפלדשיינא רוזנפלדירושלים
דינה מקסתמר מונגאיטירושלים
שטערני הענדלמוסי הענדלכפר חבד תיכון
לאה הבליןדבורה לאה זהביקריות
מעמדי הענדלמוסי הענדלכפר חבד תיכון
יהודית שרוןמושקי כהןירושלים
מוסיא בוטמןדבורה לאה זהביקריות
חניתהילה שיפמןבני ברק
מוריה אלקסלסימושקי כהןירושלים
מושקיחני דגןבני ברק
ליאל אבורמדדבורה לאה זהביקריות
בת שבע נוטיקרבקה נוטיקקרית מלאכי
הדסחני ניימרקקרית מלאכי
שיינא רוזנברגחיה מושקא צ'רניקוב קרית מלאכי.קרית גת
דבורישירהכפר חבד תיכון
מיכאלתהילה חיה שיפמןבני ברק
משפחת לבנוניתהילה שיפמןבני ברק
מושקלה קסלמןדבורה לאה זהביקריות
מלכיהרביכפר חבד תיכון
דבורה לאה שניאורסוןרבקה נוטיקקרית מלאכי
מאיה נוישטטלרדבורה לאה זהביקריות
לאה דגןחני דגןבני ברק
ליטל לזמידבורה לאה זהביקריות
מושקי ויצהנדלרדבורי הלפרןבני ברק
תמר עמרחיה גטניוירושלים
שרי זוסמןחיה מושקא וינרנתניה
תמר עמרחיה מושקא צ'רניקובקרית מלאכי
צילהרבקה נוטיקקרית מלאכי
חיהרבקה נוטיקקרית מלאכי
ציפירבקה נוטיקקרית מלאכי
ליבי מיכאלשיינא בן קישקרית מלאכי
שטערנירבקה נוטיקקרית מלאכי
חני לויקרית גת
טובי אנושחיה מושקא וינרנתניה
הדס מורגנשטרןירושלים
רחלתמר מונגאיטירושלים
שירה וינרחיה מושקא וינרנתניה
הדס מורגנשטרןתמר מונגאיטירושלים
רחליחיה חטניוירושלים
הדס בן קיששיינא בן קישקרית מלאכי
מושקאאביה מונגאיטירושלים
מושקידבורה לאה זהביקריות
שרונה ישראליחני דגןבני ברק
אביה מונגאיטיעל גייסנוביץירושלים
חנישרי זוסמןנתניה
מושקא וינרמושקי הולצברגכפר חבד תיכון
חני בליליחני דגןבני ברק
מיכלרחלי חרמץבני ברק
אוראל פריאנטישרי זוסמןנתניה
שיינאחיה מושקא ניימרקקרית מלאכי
חנה וינרחיה מושקא וינרנתניה
שרי זוסמןחיה מושקא וינרנתניה
חנה דבירחיה מושקא וינרנתניה
חני לביובשרי זוסמןנתניה
דבורי שטרןרחלי גבישקריות
מיקה כהןמושקי כהןירושלים
חנימושקי הולצברגכפר חבד תיכון
מלכה אברהםמושקע כהןירושלים
דבורימושקי הולצברגכפר חבד תיכון
אביגיל ברידזהחיה מושקא וינרנתניה
דינהדבורה גולדברגקרית מלאכי
שירלי ליטבקשרי זוסמןנתניה
שרי זוסמןחיה מושקא וינרנתניה
דבורה לאה בלילידבורי הלפרןבני ברק
אור בוגניםמושקי כהןירושלים
ליאור קיםמושקי כהןירושלים
שיפיחיה מושקא וינרנתניה
חני פקסוןשירה פקסוןכפר חבד תיכון
מוריאל מורמושקי כהןירושלים
חיה מושקא מרגליותרחלי חרמץבני ברק
שרי זוסמןמושקי ויצהנדלרבני ברק
חנה גנסיא איידלמןשטערנא שרה איידלמןקריות
שרה קופרמןחיה קופרמןבני ברק
מושקיחני דגןבני ברק
אסתי פרידקיסאסתי פרידקיסקרית מלאכי
שטערנאחני דגןבני ברק
תהילה כהןמושקי כהןירושלים
פערלה פרידמןחיה מושקא צרניקובקרית מלאכי
רוחיחני דגןבני ברק
ליבי אורמאכערנחמה טורקובירושלים
פייגי כהןדבורי הלפרןבני ברק
פייגיחני דגןבני ברק
אנימושקי הולצברגכפר חבד תיכון
חיה לאה רוכליןתמר מונגאיטירושלים
מיכלשרה זוסמןנתניה
עדןנחמה טורקובירושלים
רחלי אקסלרודמישהיקרית מלאכי
טובימושקי הולצברגכפר חבד תיכון
רחלי אקסלרודמישהיקרית מלאכי
מעיןחיה מושקא וינרנתניה
דינהפז מלכה זרוקקרית מלאכי
אסתי חייביחיה מושקא ניימרקקרית מלאכי
יפהלהנחמה טורקובירושלים
דינהרבקה נוטיקקרית מלאכי
שרה קגןתמר מונגאיטירושלים
דינהדבורה גולדברגקרית מלאכי
חיה מושקא אברמדרחלי חרמץבני ברק
חיה מושקא מרגליותשרי זוסמןנתניה
רעותדבורה לאה חאבואשקלון
מיכל מילוביץחיה מושקא וינרנתניה
מושקא טורקובנחמה טורקובירושלים
שיראלמושקי כהןירושלים
דןתהילה שיפמןבני ברק
נופרמושקי כהןירושלים
הודיהמושקי כהןירושלים
ליאל הודיהמושקי כהןירושלים
טליהמושקי כהןירושלים
הודיה סבגמושקי כהןירושלים
דבורי גלינסקירחלי לויקרית מלאכי
רות נסי'ה שוהרחל הדסה קורשירושלים
חנהמושקי הולצברגכפר חבד תיכון
חני בקשיהעטי לאה כץכפר חבד תיכון
יפהמושקי כהןירושלים
דבורי.מושקי הולצברגכפר חבד תיכון
רבקי מרגליותחיה מושקא מרגליותבני ברק
ורד גפרישרה זוסמןנתניה
חיה מושקא מרגליותרבקי מרגליותבני ברק
מושקא אליאסישרה זוסמןנתניה
ציפי זוסמןשרה זוסמןנתניה
צופיה קורשרחל הדסה קורשירושלים
מוריה זוהרתמר מונגאיטירושלים
שרי זוסמןשרה אהרונינתניה
שטערני מרגליותחיה מושקא מרגליותבני ברק
חנירחלי לויקרית מלאכי
אלישבע אבליןחיה מושקא אברמדבני ברק
ליאלשרה אהרונינתניה
.מושקי הולצברגכפר חבד תיכון
נעהשרה אהרונינתניה
גניפר אהרונישרה אהרונינתניה
א.א.זילברהדסה קורשקרית גת
רבקה ברגרמושקי הולצברגכפר חבד תיכון
אסתימושקי הולצברגכפר חבד תיכון
חיה מושקא מרגליותחני בליליבני ברק
נחלאיתחיה מושקא ויינטראבבבבקרית מלאכי
שירה חיה סעידיאןשרה אהרונינתניה
חיה מושקא סלמהחיה גטוניוירושלים
דבורה לאהשרה אהרונינתניה
יוכבד❤️שרה אהרונינתניה
נינהמושקי כהןירושלים
עטרהמושקי כהןירושלים
שטערנא שרה דייןחיה קופרמןבני ברק
עטרהמושקי כהןירושלים
לאה סלומןשרה אהרונינתניה
שטערנא שרה דייןחיה מושקא מרגליותבני ברק
אפרת כהןשרה זוסמןנתניה
חני דחיה מושקא דרוקצפת תיכון
תמר עמררחלי הלפרןבני ברק
חנה דבירשרה אהרונינתניה
אילהרחל הדסה קורשירושלים
נחמי קייחיה גטניוירושלים
רחלי אקסלרודחיה מושקא מרגליותבני ברק
חנה גיטל וינרחיה מושקא אברמדבני ברק
חיה מושקא מרגליותרחלי אקסלרודקרית מלאכי
מוריה גבעשטערנא שרה איידלמןקריות
מוריה גרייףחני בליליבני ברק
אריאלהחברהירושלים
אסתי זוסמןשרה זוסמןנתניה
גילי בליליחני בליליבני ברק
חיה מושקא מרגליותדבורי הלפרןבני ברק
רחלי אקסלרודשילת יצחקיקרית מלאכי
שטערני בליליחני בליליבני ברק
מנוחה רחל מרגליותחיה מושקא מרגליותבני ברק
חיה מושקא מרזלחיה מושקא אברמדבני ברק
דבורה לאהחני דגןבני ברק
נעה עמרניחני בליליבני ברק
א.א.זילבררחל הדסה קורשירושלים
גאיהשרהלהקרית מלאכי
תהילה כהןתמר מונגאיטירושלים
חייקי מעטוףשילת יצחקיקרית מלאכי
רינהרחל הדסה קורשירושלים - עטרת חן
חנהתמר מונגאיטירושלים
ש. רשיינא רוזנפלדירושלים
ציפי אשכנזידבורי הלפרןבני ברק
חייקי מעטוףשילת יצחקיקרית מלאכי
חיה כהןשילת יצחקיקרית מלאכי
חיה שיףתמר מונגאיטירושלים
שרהלה בוקרשילת יצחקיקרית מלאכי
רבקה סויסהתמר מונגאיטירושלים
שני בורלאשילת יצחקיקרית מלאכי
מנוחה ניסיליעוויטשמושקי גולדיןצפת תיכון
שיינא לוישילת יצחקיקרית מלאכי
מוריהחני אהרוןקרית מלאכי
שני בורלאשילת יצחקיקרית מלאכי
שיינא לוישילת יצחקיקרית מלאכי
שיינא לוישילת יצחקיקרית מלאכי
שרהלה בוקרשילת יצחקיקרית מלאכי
דבי הפנרתמר מונגאיטירושלים
יהודית סלמהרחלי חרמץבני ברק
חני אזדאבאחיה מושקא וינרנתניה
חנהתמר מונגאיטירושלים
מיכל ולדרתמר מונגאיטירושלים
שולמית לוינטובתמר מונגאיטירושלים
שרה כהןדבורי הלפרןבני ברק
חני כהןשילת יצחקיקרית מלאכי
אוריןרחל הדסה קורשירושלים - עטרת חן
תהילהמושקי כהןירושלים
מנוחישרה אהרונינתניה
מושקא אהרונובחני הללקרית מלאכי
תמר ולדרתמר מונגאיטירושלים
מיכאלתמר מונגאיטירושלים
טובי ליפסקררחלי הללקרית מלאכי
מיקה ויזלשרה זוסמןנתניה
דבי הפנרתמר מונגאיטירושלים
שילת מעטוףחני חייביקרית מלאכי
רחלישרי זוסמןנתניה
שטערניאשרה לויירושלים
מושקי לוירבקהלה מנגמיקרית מלאכי
חני אהרוןחני כהןקרית מלאכי
יהודית מושקוביץחני אהרוןקרית מלאכי
אילה בן חייםקרית גת
נועהרחלי לויקרית מלאכי
רחלי אקסלרודדבורי גלינסקיקרית מלאכי
חני מפעיחיה הללקרית מלאכי
חנהתמר מונגאיטירושלים
דבוריתמר מונגאיטירושלים
יהודיתתמר מונגאיטירושלים
חיהתמר מונגאיטירושלים
מיריתמר מונגאיטירושלים
רבקה כהןחיה גטניוירושלים
מלכיתמר מונגאיטירושלים
רחלי גולדמיץאניקרית מלאכי
שולמיתחיה גטניוירושלים
מיכלחיה גטניוירושלים
מיני ליברזוןשילת יצחקיקרית מלאכי
מרינה ציקשוילירחלי הללקרית מלאכי
חוי לידרחני כהןקרית מלאכי
חיה מושקא הללקרית מלאכי
מושקי כהןרחלי זלמנובכפר חבד תיכון
יהודית ניימרקחיה מושקא ניימרקקרית מלאכי
עילום שםחני אהרוןקרית מלאכי
נעמי ביטוןמושקי כוהןירושלים
פראדי זילברשילת יצחקיקרית מלאכי
מאיה נוישטטלרדבוריקריות
מוריה אלקסלסימושקי הולצברגכפר חבד תיכון
פרומי אלפרוביץרחל הדסה קורשירושלים
משהי מנחלהשרהלההקרית מלאכי
טופורובסקי ב...אביה מונגאיטירושלים
דבי קוטדבי קוטקרית מלאכי
שיינא תהילה הולצברגשילת יצחקיקרית מלאכי
חנישטערני כהןירושלים
שיינאשיינא גריבץנוף הגליל
מושקא כהןשרה זוסמןנתניה
הודיה פישמןרחל הדסה קורשירושלים - עטרת חן
איילהחברהקרית מלאכי
אושרת שמחרחלי הללקרית מלאכי
מיכל רוטשרה זוסמןנתניה
מלי דבירשילת יצחקיקרית מלאכי
חיהאסתי פרידקיסקרית מלאכי
שולמיתקרית מלאכי
מנוחהשיינא רוזנפלדירושלים
חנינחמנ טורקובירושלים
משי דבורהייסשילת יצחקי המושלמתתתת מנחלההה המושלמתתת הלוואי עלי להיות נחלאיתתתתקרית מלאכי
יעליתמר מונגאיטירושלים
יעליאביה מונגאיטירושלים
נחמה לאה קורנטמושקי גולדיןצפת תיכון
אסתי חנונורחלי זלמנובכפר חבד תיכון
אלישבע אבליןקרית גת
רבקהלה חחיה מושקא צ'רניקובכפר חבד תיכון
רבקהלה חחיה מושקא צ'רניקובקרית מלאכי
שיינא. רמנוחה רחל סלוניםירושלים
שילת יצחקישילת יצחקיקרית מלאכי
חיהשילת יצחקיקרית מלאכי
תהילה לוישטערנא שרה איידלמןקריות
רחלי רוזנברגשיינא רוזנפלדירושלים
שטערנימושקי לבקיבקרבאר שבע
אפרת שאערמושקי הולצברגכפר חבד תיכון
לינורתמר מונגאיטירושלים
הדסחיה מושקא ניימרקקרית מלאכי
מושקי רוזנבלטתמר מונגאיטירושלים
רייצ'ימושקי לבקיבקרבאר שבע
מירי קורנטנתניה
לאה מיידנציקחיה מושקא צרניקובכפר חבד תיכון
770מושקי לבקיבקרבאר שבע
חנימושקי לבקיבקרבאר שבע
חיה מושקא ו.מושקי כהןירושלים
רחלימושקי הולצברגכפר חבד תיכון
תמר עזריאלתמר מונגאיטירושלים
נחמה לאה קורנטמושקי גולדיןצפת תיכון
מנוחה רחל ט.רחל הדסה קורשירושלים
שירה פדידהמושקי הולצברגכפר חבד תיכון
טליה דבושדבורה לאה חאבואשקלון
יהודית לויובחיה מושקא צ'רניקוב מקריית צלאכינתניה
הדס מיפעינועה מיפעיקרית מלאכי
רוזי ערנטרוימושקי כהןירושלים
חלי גלבשטייןרחל דבורה ריזקובירושלים
חנישילת יצחקיקרית מלאכי
דבורה לאה הלרשרה זוסמןנתניה
ח.מ סמדגהרבקה נוטיקקרית מלאכי
מוריה עוזרישירה פדידהקרית גת
אפרת רביבושטערנא שרה איידלמןקריות
מוריה סנדרוסישירה פדידהאשקלון
גחיה מושקא ציקוושויליירושלים
חיה מושקא יעקוביחיה מושקא קורןלוד
לאהדבורה לאה קופצ'יקקרית מלאכי
מנוחילהלהלה❤מושקי כהןירושלים
מעיין סויסהשירה פדידהאשקלון
רינתיה גולןמוסי הענדלכפר חבד תיכון
הדס מורשירה פדידהאשקלון
ימימה בן נעיםמוסי הענדלכפר חבד תיכון
מושקע גליסמוסי הענדלכפר חבד תיכון
הודיה מדינהאצמיקרית מלאכי
מושקא בקשימוסי הענדלכפר חבד תיכון
חדווה מדינהעצמיקרית מלאכי
מושקא קליינמןמוסי הענדלכפר חבד תיכון
אביגיל אנטיזדהחיה מושקא צרניקובקרית מלאכי
גאולי מאמוהודיה מדינהקרית מלאכי
רוזה קליינמןמוסי הענדלכפר חבד תיכון
דבורה לאה נוטיקחיה צרניקובקרית מלאכי
נועה שמחה לוישילת יצחקיקרית מלאכי
רחל הדסה קורשירושלים
שיריאביה מונגייט ומטשקי כהןירושלים
מושקא שטיינברגרמוסי הענדלכפר חבד תיכון
חיה אמיתימוסי הענדלכפר חבד תיכון
חני גושןמוסי הענדלכפר חבד תיכון
לימורחיה מושקא ציקוושויליירושלים
יהודיתחיה מושקא צרניקובקרית מלאכי
בעילום שםחיה מושקא צרניקובקרית מלאכי
חנימושקי לבקיבקרבאר שבע
חניחיה מושקא ציקוושויליירושלים
רבקה שובלמושקי גולדיןצפת תיכון
יהודית מריםחיה מושקא צ'רניקובקרית מלאכי
חני קוטאביה מונגאיטירושלים
אסתי גבעונירחל הדסה קורשירושלים
מלכי שטרןדבורי שטרןקריות
מושקי גבעונירחל הדסה קורשירושלים
מלכי שטרןדבורי שטרןקריות
מוסי גלבשטייןמושקי הנדי וחיה גלבשטייןכפר חבד תיכון
דבורה לאה שפרדבורי שטרןקריות
חני שייניןקיילי שייניןקרית מלאכי
אנסטסיהבייליןאשקלון
מישהיחיה מושקא ויינטרובקרית מלאכי
ציפורה שקולניקציפורה שקולניקקרית מלאכי
שרי טורנהייםשרי ויספישירושלים
shaniמושקי לפקיבקרבאר שבע
mussiמושקי לפקיבקרבאר שבע
racheliמושקי לפקיבקרבאר שבע
shiraמושקי לפקיבקרבאר שבע
אורה רבקהשירה דבורה וינגורטירושלים - עטרת חן
שיינא צייגרחיה מושקא צרניקובקרית מלאכי
פרח מלכאשירה פדידהאשקלון
אסתר פדידהשירה פדידהאשקלון
שרי זוסמןחיה מושקא וינרנתניה
הילה שבתאירחל הדסה קורשירושלים
חיהחיה מושקאקרית מלאכי
אוריה ויזלחיה מושקא וינרנתניה
נחמי רוטבאוםחיה מושקא וינרנתניה
אידלחיה מושקא וינרנתניה
רומי לויחיה מושקא וינרנתניה
מוריה עוזרישירה פדידהאשקלון
פרח מלכאשירה פדידהאשקלון
מוריה סנדרוסישירה פדידהאשקלון
מעיין סויסהשירה פדידהאשקלון
הדס מורשירה פדידהאשקלון
שיינדי רייניץשירה פדידהאשקלון
לאה פרששירה פדידהאשקלון
מיני ליברזוןאביגיל הולצמןירושלים - עטרת חן
דנה סקברהשירה פדידהאשקלון
רוניה כהןשירה פדידהאשקלון
טלי פרץשירה פדידהאשקלון
אור פרץשירה פדידהאשקלון
אתי פרץשירה פדידהאשקלון
אורית שושונישירה פדידהאשקלון
אידלשרה אהרונינתניה
חנה בן שושןשירה פדידהאשקלון
שיינא רוזנברגחיה מושקא צ'רניקובקרית מלאכי
נועה בן שושןשירה פדידהאשקלון
רחל צורףשירה פדידהאשקלון
עמית צורףשירה פדידהאשקלון
רבקה הראתיחיה מושקע לויירושלים - עטרת חן
רייזי ששונקיןמושקי גולדיןצפת תיכון
אורה מפעימיכל מפעיקרית מלאכי
יסכה וויזגןחיה מושקע לויקרית גת
אפרת כהןחיה מושקא וינרנתניה
מרים מפעימיכל מפעיקרית מלאכי
מושקא שושנירבקי לויצפת תיכון
לאה בן אביחיה מושקא וינרנתניה
תפארתחנה שרנקרית גת
שטערנידבורה לאה קופצ'יקקרית מלאכי
אוריה בדרסוןמנוחי שוורץירושלים
דינהדבורה לאה שניאורסוןקרית מלאכי
רבקי לוירבקי לויצפת תיכון
חנה אורה לויחיה מושקע לויירושלים - עטרת חן
יפה אופןמושקי כהןירושלים
שיינא צייגררבקה נוטיקקרית מלאכי
יסכה וויגמןחיה מושקע לויירושלים - עטרת חן
שילת מנוחשירה פדידהאשקלון
חיוש סילםשיינא רוזנפלדירושלים
אביה ביטוןשירה פדידהאשקלון
תמר תמםשיינא רוזנפלדירושלים
דבורה לאה גרינבאוםחברהצפת תיכון
יעל מזרחישרה מפעילוד
אביה דשןשירה פדידהאשקלון
נחמי חורישיינא רוזנפלדירושלים
חני רוזנפלדשיינא רוזנפלדירושלים
שטערני נמירובסקידבורי לאופרירושלים
רבקה פחימהשירה פדידהאשקלון
רחל זוהרשירה פדידהאשקלון
שילת זוהרשירה פדידהאשקלון
חני קלייטמןרחלי קורסכפר חבד תיכון
הודיה זוהרשירה פדידהאשקלון
עדיה אדרעישירה פדידהאשקלון
מושי קלייטמןאביגיל הולצמןירושלים
שיראל ויצמןשירה פדידהאשקלון
דבורה לאה כהןשירה פדידהאשקלון
ליאור אליהשירה פדידהאשקלון
תמרשיינא רוזנפלדירושלים
הודיה ביטוןשירה פדידהאשקלון
מושקי צבירבקה נוטיקקרית מלאכי
מירישיינא רוזנפלדירושלים
נועם ותורישירה פדידהאשקלון
חנה שרה קיידבורי גלינסקיקרית מלאכי
שיינדי עבאדימנוחי שוורץירושלים
מושקי קדםרבקי לויצפת תיכון
נועה בורנשטייןשירה פדידהאשקלון
שירה בורנשטייןשירה פדידהאשקלון
שירה אטדגישירה פדידהאשקלון
יסכהרבקה נוטיקקרית מלאכי
נסיה קורסשירה פדידהאשקלון
הדסה גרוזמןחנהצפת תיכון
יסכהציפי שקולניקקרית מלאכי
צופיה וקניןשירה פדידהאשקלון
חיה מושקא לויהדסה כהן צדקירושלים - עטרת חן
פרומיחברהקרית מלאכי
אילנית ביטוןשירה פדידהאשקלון
עמית חייםשירה פדידהאשקלון
חנה אורה לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
אפרתמנוחי שוורץירושלים
תמר עמרמושקי אלבזקרית גת
כהן כהןאנונימיתקריות
נעמי ביטוןמנוחי שוורץירושלים
שיינאחיה מושקא צרניקובקרית גת
הינדי ניימרקשילת יצחקיקרית מלאכי
הודיה ישראלובשרה זוסמןנתניה
גיזל אאידהשירה פדידהאשקלון
גאולהשינא גריבץנוף הגליל
אורנית פרץשירה פדידהאשקלון
רויטל פרץשירה פדידהאשקלון
מישהימישהיקרית מלאכי
גליה פרץשירה פדידהאשקלון
שפרינצהקרית מלאכי
משהי:)תמר מונגאיטירושלים
חיוש סילםשיינא רוזנפלדירושלים
שירן פרץשירה פדידהאשקלון
מיכל פרץשירה פדידהאשקלון
מרים ביטוןשירה פדידהאשקלון
עדן אסרףשירה פדידהאשקלון
רחל בן שימולשירה פדידהאשקלון
טליה בן שימולשירה פדידהאשקלון
מעיין צורף אמסלםשירה פדידהאשקלון
שילת פדידהשירה פדידהאשקלון
מושקי שטרנפלדיעל גיסנוביץירושלים
חגית פדידהשירה פדידהאשקלון
גולי פרץשירה פדידהאשקלון
שירה אבניתהילה שיפמןבני ברק
שיינא בנהמוזימנוחי שוורץקרית גת
שירה שושנישירה פדידהאשקלון
חני שטרנפלדיעל גיסנוביץירושלים
נעם פדידהשירה פדידהאשקלון
מוריה כהןשירה פדידהאשקלון
תאיר שלוםמנוחי שוורץירושלים
אביגיל לויחיה מושקא וינרנתניה
יהודית חדדשיינא רוזנפלדירושלים
פרידה מרקוביץשירה פדידהאשקלון
שילת חזיזהשירה פדידהאשקלון
ש. רשיינא רוזנפלדירושלים
רבקה רוםשירה פדידהאשקלון
שירה כהןשירה פדידהאשקלון
חני כהןשירה פדידהאשקלון
אלישבע סינואנימושקי כהןירושלים
ברכה בר ניסיםמושקי כהןירושלים
שירה חזיןמושקי כהןירושלים
שיינאמנוחי שוורץירושלים
שטערנא שרה עמיתשירה פדידהאשקלון
הודיה עוזרישירה פדידהאשקלון
שילת אבועזיזשירה פדידהאשקלון
יעל שיינברגשירה פדידהאשקלון
נעמה קמינסקירחל הדסה קורשירושלים
חני הלפריןרבקי לויצפת תיכון
ליאל מלכהשירה פדידהאשקלון
נועה יהונתןשירה פדידהאשקלון
הלל יצחקשירה פדידהאשקלון
אתי בן טובשירה פדידהאשקלון
טלישיינא רוזנפלדירושלים
חיה בן טובשירה פדידהאשקלון
מרים דייטששירה פדידהאשקלון
אוראל פריאנטיחנה שגיבבני ברק
תאיר צרפתישירה פדידהאשקלון
דבורה לאהשטערני כהןירושלים
יעל אלימלךשירה פדידהאשקלון
שני בן משיחשירה פדידהאשקלון
סטערנא לירןרחלי גבישקריות
פאני דנוךשירה פדידהאשקלון
רינת צדקהדסה קורשירושלים
חני הענדל‎מוסי הענדלכפר חבד תיכון
שיינימושקי גולדיןצפת תיכון
שולמית כהןשטערני כהןירושלים
אביה רפאלוףשירה פדידהאשקלון
מיטל ספירושירה פדידהאשקלון
חיה מושקא חורושוכיןשטערני כהןירושלים
מעיין שאערשילת יצחקיקרית מלאכי
א.שטערנא שרה איידלמןקריות
אביה דודשירה פדידהאשקלון
סיאל ואורין כהןשירה פדידהאשקלון
נעמהרחלי אקסלרודקרית מלאכי
דבורישיינא רוזנפלדירושלים
שריתתמר מונגאיטירושלים
חני כהןשיינא רוזנפלדירושלים
הפרידמניות;)שירה פדידהאשקלון
חנה שגיבדבורי הלפרןקרית גת
דבורה לאה לבייבדבורי הלפרןבני ברק
חנה שגיבדבורי הלפרןבני ברק
רוני צפירהשירה פדידהאשקלון
אסתי מנדלזוןרחל הדסה קורשירושלים
חיהלה לכטררחלי חרמץבני ברק
רוני עמרםשירה פדידהאשקלון
קטורזהשיינא רוזנפלדירושלים
גיטלשטערני כהןירושלים
נחמי וירטקרית גת
אורן אסרףשירה פדידהאשקלון
מור ברקשירה פדידהאשקלון
חדוה ניסיםשירה פדידהאשקלון
דבורה לאה גרינבאוםחברהצפת תיכון
דבורה לאה שטרנפלדלאה אבישידירושלים
הודיה דאבוששירה פדידהאשקלון
חיה קירשנבוםחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
יהודית שוחטשירה פדידהאשקלון
משהי:)שיינא רוזנפלדירושלים
חנההטיימסצפת תיכון
חנה אורה לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
רחלישיינא רוזנפלדירושלים
רחלי רשיינא רוזנפלדירושלים
יסכה וויזגןחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
מושקי השיינא רוזנפלדירושלים
חני מרזל‎מוסי הענדלכפר חבד תיכון
הדסה כהן צדקחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
רבקי כהןחברהצפת תיכון
חייקי מעטוףשילת יצחקיקרית מלאכי
חייקי מעטוףשילת יצחקיקרית מלאכי
יהודית חאבודבורה נדגראשקלון
שרהלה בוקרשילת יצחקיקרית מלאכי
שני בורלאשילת יצחקיקרית גת
שרהלה בוקרשילת יצחקיקרית מלאכי
דבורה לאה אברמדחיה מושקא אברמדבני ברק
שני בורלאשילת יצחקיקרית מלאכי
מושקיחיה מושקא מאורקרית גת
שיינא לוישילת יצחקיקרית מלאכי
רבקה אברמדחיה מושקא אברמדבני ברק
חנה שגיבשילת יצחקיקרית מלאכי
שיינא שיפמןשילת יצחקיקרית מלאכי
אלקיס מיכלSheina Gribetsנוף הגליל
חנה אברמדחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקהדבורה לאה חאבואשקלון
דבורה נדגרדבורה לאה חאבואשקלון
מור ברקדבורה לאה חאבואשקלון
יהודיתדבורה לאה חאבואשקלון
אפרת פלסחיה מושקא צרניקובקרית מלאכי
אסתר אסנת‎שלחו לי הודעה מוסי הנדלקרית גת
מושקא שטיינברגרחיה מושקא שטיינברגרכפר חבד תיכון
ש. רמנוחה רחל סלוניםירושלים
מיכל טישלרחיה מושקא אברמדבני ברק
רחליתמר מונגאיטירושלים
אלישבע אבליןדבורי הלפרןבני ברק
הודיה צ'רנוסביטובתמר מונגאיטירושלים
רותי כהןשירה פדידהאשקלון
תהל אברגלשירה פדידהאשקלון
בת שבע זוסמןשרה זוסמןבני ברק
שירהמנוחי שוורץירושלים
דינהמנוחי שוורץירושלים
שיינא גטניוחיה גטניוירושלים
יעלי קיקובחיה מושקא אברמדבני ברק
הנונימימנוחי שוורץירושלים
רחל אלדרשירה פדידהאשקלון
חנימרים רבקה חזקובקרית מלאכי
שני בורלאשילת יצחקיקרית מלאכי
אליה יוגבשירה פדידהאשקלון
סודמנוחי שוורץירושלים
שיינא לוישילת יצחקיקרית מלאכי
רחלי דרחישירה פדידהאשקלון
חיה כהןשילת יצחקיקרית מלאכי
אנונימימנוחי שוורץירושלים
חנה שגיבשילת יצחקיקרית מלאכי
שטערנה שרהחיה מושקא אברמדבני ברק
חיה כהןשילת יצחקיקרית מלאכי
רננה זראדשירה פדידהאשקלון
רחלי גלינסקישילת יצחקיקרית מלאכי
מנוחיחיה מושקא אברמדבני ברק
רננה סנדרוסישירה פדידהאשקלון
רוזה רוזןרוזה רוזןכפר חבד תיכון
אדוה אסרףשירה פדידהאשקלון
דבורי לוישילת יצחקיקרית מלאכי
שובל ברשירה פדידהאשקלון
שרית רווחשילת יצחקיקרית מלאכי
חיה שמואלובשירה פדידהאשקלון
שיינא קרביצקישילת יצחקיקרית מלאכי
שובל שמואלובשירה פדידהאשקלון
ברכי כהןשילת יצחקיקרית מלאכי
משהיתמר מונגאיטירושלים
מוסי הברשילת יצחקיקרית מלאכי
ציפי זוסמןדבורי הלפרןבני ברק
אנונימיתמנוחה רחל סלוניםירושלים
מריםדבורה לאה חאבואשקלון
עטרה יפרחחיה מושקא וינרנתניה
דינהחיה הללקרית מלאכי
שרהלה בוקרשילת יצחקיקרית מלאכי
איילת שחרשילת יצחקיקרית מלאכי
אורית שרוןשילת יצחקיקרית מלאכי
עדי נחוםשילת יצחקיקרית מלאכי
מושקא כהןדבורי הלפרןבני ברק
פרומישילת יצחקיקרית מלאכי
שיפרה לוישילת יצחקיקרית מלאכי
חיה טלשילת יצחקיקרית מלאכי
חני מרגליותחיה מושקא מרגליותבני ברק
חני חאבודבורה לאה חאבואשקלון
ליאור גדליהושירה פדידהאשקלון
שפרה דדושהתיכוןקרית גת
חנה בתאל גינושירה פדידהאשקלון
מושקי זחיה מושקא בן קישצפת תיכון
גאולהשריי כהןןקרית גת
חני חדדהדסה גרוזמןצפת תיכון
חני בליליחנה שגיבבני ברק
הדס מורגנשטרןירושלים
רבקה משהחנה שגיבבני ברק
דסי לוינציגהבני ברק
בתיהשיינא רוזנפלדירושלים
נעמי גבאישירה פדידהאשקלון
יעל מכלוףשירה פדידהאשקלון
שיינא. רמושקי כהןירושלים
אוריה שובלשירה פדידהאשקלון
מירי ליברו‎מוסי הענדלכפר חבד תיכון
תהילה דקהשירה פדידהאשקלון
אילה פנירישרה פניריירושלים - עטרת חן
שרהמנוחי שוורץירושלים
אסתר פנירישרה פניריירושלים - עטרת חן
רבקה פנירישרה פנריירושלים - עטרת חן
חיה מושקאחיה מושקא אברמדבני ברק
יעל כהןתמר מונגאיטירושלים
חני מור יוסףדריה רטהאוזנתניה
יעל כהןתמר מונגאיטירושלים
רחלי צייטליןאודיה גולקריות
אוריה חדדחיה מושקא מרגליותבני ברק
טלימנוחי שוורץירושלים
יהודית ב.חיה מושקא מרגליותבני ברק
מוסיאביה מונגאיטירושלים
מוריה נדגרשירה פדידהאשקלון
חיה גטניוירושלים
רונאל רונן-שלוחיה גטניוירושלים
מוריהדבורה נדג'ראשקלון
עמית בן חמושירה פדידהאשקלון
נוגהשיינא רוזנפלדירושלים
ניצן עמיחישירה פדידהאשקלון
עמית סבגשירה פדידהאשקלון
מושקאתמר מונגאיטירושלים
שוהם יצחקשירה פדידהאשקלון
נעם אמיתישירה פדידהאשקלון
ספיר עזראשירה פדידהאשקלון
אילת חדדחיה מושקא מרגליותבני ברק
אפרת ח.חיה מושקא מרגליותבני ברק
תהילה ח.חיה מושקא מרגליותבני ברק
יהודית י.חיה מושקא מרגליותבני ברק
שירה ברליןשירה פדידהאשקלון
רות אקבוםרות אקבוםנוף הגליל
חנה בקשישירה פדידהאשקלון
מושקא ציקוושויליחיה מושקא ציקוושויליירושלים
לאה הלפרןדבורי הלפרןבני ברק
רנית דנינושירה פדידהאשקלון
תהילה בן חייםשירה פדידהאשקלון
שביט:)שירה פדידהאשקלון
שילת שמעונישירה פדידהאשקלון
ספיר אבטהשירה פדידהאשקלון
שירה שיטריתשירה פדידהאשקלון
נועה בן חמושירה פדידהאשקלון
תהילה כהןשירה פדידהאשקלון
תכלת מושיאשווילישירה פדידהאשקלון
תינה פודורבסקישירה פדידהאשקלון
נחמה דינה שטרןאודיה גולקריות
מלכי שטרןאודיה גולקריות
רחלי סדובסקיאודיה גולקריות
דסי לוימושקא אברמדבני ברק
דבורה לאה לבייבדבורי הלפרןבני ברק
שטערנא רוזנברגמושקי גולדיןצפת תיכון
הודיהדבורה נדג'ראשקלון
ל. תמםשיינא רוזנפלדירושלים
ס. תמםשיינא רוזנפלדירושלים
כפחיתתתרוזה רוזןכפר חבד תיכון
רוחמהדבורה נדג'ראשקלון
רחלי מרקוביץמושקי גולדיןצפת תיכון
עדי טויטושירה פדידהאשקלון
מ. תמםשיינא רוזנפלדירושלים
עדן פיטוסישירה פדידהאשקלון
ש. רוזנפלדשיינא רוזנפלדירושלים
מושקירוזה רוזןכפר חבד תיכון
שרה עוזרישירה פדידהאשקלון
מ. רוזנפלדשיינא רוזנפלדירושלים
נחמיאודיה גולקריות
צפיר טוביהושירה פדידהאשקלון
משיחחחחמושקא שטיינברגרכפר חבד תיכון
ספיר סגלשירה פדידהאשקלון
יסכהדבורה נדג'ראשקלון
רננה פארשירה פדידהאשקלון
חיה מושרא קניגקרית גת
חיה מושקא קניגדבורה לאה קניגבני ברק
מ. רוזנפלדשיינא רוזנפלדירושלים
שיינא קניגדבורה לאה קניגבני ברק
י. הלפרןדבורי הלפרןבני ברק
שטערנא רוזנברגאודיה גולקריות
שטערנא רוזנברגאודיה גולקריות
הדרה כהןאודיה גולקריות
מנחם מענדל כהןחיה מושקא כהןקרית מלאכי
לוי יצחק כהןחיה מושקא כהןקרית מלאכי
דבורה לאה שיכמןרחל הדסה קורשירושלים
רחלי רוזנברגאביה מונגאיטירושלים
ש. רוזנפלדשיינא רוזנפלדירושלים
דבורה לאה רוזנפלדשיינא רוזנפלדירושלים
שניאור זלמן כהןחיה מושקא כהןקרית מלאכי
דבורי בראונשטייןדבורי הלפרןבני ברק
משה כהןחיה מושקא כהןקרית מלאכי
נעמי כהןחיה מושקא כהןקרית מלאכי
בצלאל כהןחיה מושקא כהןקרית מלאכי
הדסה ציפורימושקי גולדיןצפת תיכון
מיכל כהןחיה מושקא כהןקרית מלאכי
דינהרבקה נוטיקקרית מלאכי
סטערני גולדיןמושקי גולדיןצפת תיכון
חיה מושקא מ.חיה ק.בני ברק
מוסיאשטרני כהןירושלים
תמר לוימושקי גולדיןצפת תיכון
יהודית ס.מושקאבני ברק
מנוחי גולדיןמושקי גולדיןצפת תיכון
ללי דוניןאודיה גולקריות
ריבירוזה רוזןכפר חבד תיכון
חניהנציגהקרית מלאכי
יולנדהדבורה נדג'ראשקלון
רחלי דוניןאודיה גולקריות
יפה אופןשירה וינגורטירושלים - עטרת חן
רבקה‎מוסי הנדלכפר חבד תיכון
מוריה זוהררבקה אלטיןירושלים
שרי פלסאודיה גולקריות
חני דרייפוסאודיה גולקריות
פרומישילת יצחקיקרית מלאכי
רבקהדבורי הלפרןבני ברק
חיה מושקאקיילי שייניןקרית מלאכי
רבקי הניגשיינא רוזנפלדירושלים
שרה ריבלצ'ינקואודיה גולקריות
שרה מפעישיינא שמלובקרית מלאכי
מלכי דוניןדבורה לאה ורדיקריות
חן דאבוששירה פדידהאשקלון
חןדבורה נדג'ראשקלון
הילה רבקהמושקי גולדיןצפת תיכון
חני פיקרחל הדסה קורשירושלים
חני תעיזיחני הללקרית מלאכי
שלוהרחל הדסהירושלים
שרה שיפמןתהילהבני ברק
עדירחל הדסהירושלים
מושקא קוטרחל הדסה קורשירושלים
דבורי פרנקלחיה עקיבארחובות
יעלהרחל הדסהירושלים
חני בר לברחל הדסה קורשירושלים
דבורה לאה אברמסוןדבורה לאה סוחייקנתניה
ברכימושקי גולדיןצפת תיכון
חיה פולישוקחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
כפחיתרוזה רוזןכפר חבד תיכון
לשטערני כהןירושלים
רבקי קניגדבורה לאה קניגבני ברק
רבקי הרפזמושקי כהןירושלים
חני ש.רחל הדסה קורשירושלים
ח. י. כ.רחל הדסה קורשירושלים
מאשי קניגדבורה לאה קניגבני ברק
שירהשיינא רוזנפלדירושלים
פרומי מנדלזוןשרה פניריירושלים - עטרת חן
דינישיינא רוזנפלדירושלים
שרה קניגדבורה לאה קניגבני ברק
חגית הללחני הללקרית מלאכי
שיינאהודיה מדינהקרית מלאכי
נחמי אלאה אבישידירושלים
חיהלאה אבישידירושלים
חיהלה לנצ'נרדבורה לאה ורדיקריות
רחלילאה אבישידירושלים
חיה מושקא כהןחני הללקרית מלאכי
בתיה זריצקיחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
אסתי פזרבקה מזרחיירושלים - עטרת חן
מרים פולישוקחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
אושרדבורה נדג'ראשקלון
שטערני דודדבורה לאה ורדיקריות
מריםרחל הדסהירושלים
מלכי איצקוביץשירה פדידהאשקלון
אודליה בקרתהילהבני ברק
רבקה פרבררות אקבוםנוף הגליל
מירי קעניגרות אקבוםנוף הגליל
חני כהןמושקי כהןירושלים
מיכל אקבוםרות אקבוםנוף הגליל
פריידי ניימרקחיה מושקא ניימרקקרית מלאכי
דבורידבורי פרנקלרחובות
שיינא שטיינברגרשיינא שטיינברגרכפר חבד תיכון
רבקי חייביחיה מושקא צרניקובקרית מלאכי
מנוחידבורה לאה ורדיקריות
סטערנא נחשוןשיינא נחשוןנוף הגליל
חיה פולישוקחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
תמר ערנטרוירוזי ערנטרויירושלים
מושקי ווילשאנסקישטערנא שרה איידלמןקריות
ש. ניימרקחיה מושקא ניימרקקרית מלאכי
תמר אבן ישראלרוזי ערנטרויירושלים
מלכי קוטדבי קוטקרית מלאכי
הדסה כהן צדקחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
מרימי ביטוןשלומית מיידנציקכפר חבד תיכון
תמר קוטדבי קוטקרית מלאכי
מושקא דרור לבנוןשלומית מיידנציקכפר חבד תיכון
מושקא אקרמןשלומית מיידנציקכפר חבד תיכון
הדס נחמיאסקישור מחברהקרית מלאכי
שירימושקי כהןירושלים
חני טלדריה רטהאוזנתניה
ח. ניימרקחיה מושקא ניימרקקרית מלאכי
רבקה בן נוןאודיה גולקריות
נחמימושקי כהןירושלים
חיה מושקא סלמהרחלי חרמץבני ברק
טובהדבורה נדג'ראשקלון
מירימושקי כהןירושלים
רבקהדבורה נדג'ראשקלון
שניאודיה גולקריות
רחלי אקסלרודשילת יצחקיקרית מלאכי
מושקי אייזנבךדבורי לאופרירושלים
יולנדה סבןמיכל סבןנתניה
רחלי רוזנברגמושקי כהןירושלים
חני כהןקרית מלאכי
דבורה לאהדבורה לאה ורדיקריות
שמוליק נ.אחותיקרית מלאכי
רחלתהילה שיפמןבני ברק
שחף אליביליהטליה דאבושאשקלון
רחלידריהנתניה
הדר ג'רבידבורה לאה ורדיקריות
דינהקרית מלאכי
א. סילםשיינא רוזנפלדירושלים
דבורה לאהקרית מלאכי
א.סמושקי כהןירושלים
מושיתמר מונגאיטירושלים
ר. סילםמושקי כהןירושלים
ר. סילםמושקי כהןירושלים
ראובן בבאירבקה נוטיקקרית מלאכי
המנהלת שריתשירה פדידהאשקלון
ויקי סבןמיכל סבןנתניה
עטרת גרוןענוה גרוןירושלים - עטרת חן
נועםתהילה שיפמןבני ברק
אמונה גרוןענוה גרוןירושלים - עטרת חן
מיראחיה מושקא צ'רניקובקרית מלאכי
חיה מושקא אבגיחברהקרית גת
דבורה לאהרחלי אקסלרוד רחלי אקסלרודקרית מלאכי
שיינאהנציגהכפר חבד תיכון
אביטלדבורה נדג'ראשקלון
הדס מורטליה דאבושאשקלון
חסידבורה נדג'ראשקלון
מיכל אורנשטיןחברהקרית גת
חיהדבורה נדג'ראשקלון
חנידבורה נדג'ראשקלון
חני ג'ינושירה פדידהאשקלון
אוראלדבורה נדג'ראשקלון
אדלדבורה נדג'ראשקלון
נגה טוכפלדשטרני כהןירושלים
חיה סיטבוןשרה זוסמןנתניה
דאברושי הנדלמוסי הענדלכפר חבד תיכון
מושקא קרעמערמושקא קרעמערירושלים
חוי בריכטארות אקבוםנוף הגליל
סוד כמוסהודיה מדינה ודבי קוטקרית מלאכי
מנוחה קורנטמושקא קרעמערירושלים
יהודית אוהב ציוןמושקא קרעמערירושלים
שרה תמר פיקרות אקבוםנוף הגליל
מרים כהןמושקא קרעמערירושלים
רחלי ערנטרוינחמה טורקובירושלים
שירה דהאןחני הרונייןנוף הגליל
חיהלה כהןמושקא קרעמערירושלים
טוהר פחימהשירה פדידהאשקלון
רעיה פייןקיילי שייניןקרית מלאכי
מאור נחמהטליה דאבושאשקלון
מרים קרעמערמושקא קרעמערירושלים
שמחה פרחיחני הרונייןנוף הגליל
צערנא קרעמערמושקא קרעמערירושלים
רחלי קמלמושקא קמלנוף הגליל
חנה קרעמערמושקא קרעמערירושלים
מושקידבורה נדג'ראשקלון
רותי בביוףקרית מלאכי
מזלי חדדמזלי חדדירושלים
הודיהדבורה נדג'ראשקלון
אסתר וויסמושקא קרעמערירושלים
ליבידבורה לאה קופצ'יקקרית מלאכי
שרה זיסקמושקא קרעמערירושלים
רחלידבורי שטרןקריות
שיינא בורדניקשירה פדידהאשקלון
רבקידבורה לאה קופצ'יקקרית מלאכי
רבקהרבקה נוטיקקרית מלאכי
לא רוצה לומררלא רוצה לומרקרית מלאכי
תרצהאודיה גולקריות
צופיה דודשירה פדידהאשקלון
שיינאדבורה לאה קופצ'יקקרית מלאכי
מושכי ביכלרמושקא קרעמערירושלים
מושכי כהןמושקא קרעמערירושלים
מושכי ביכלרמושקא קרעמערירושלים
פייגיתהילה שיפמןבני ברק
אפרת בורנשטייןשירה פדידהאשקלון
חיה שגיבחנה שגיבבני ברק
שרי מרטוןשרי ויספישירושלים - עטרת חן
מושקא ביטוןרות אקבוםנוף הגליל
חסויחנה פנונוקרית מלאכי
מושקא ביטוןשלומית מדיינציקכפר חבד תיכון
חיהתהילה שיפמןבני ברק
הראל בוחניקשירה פדידהאשקלון
יעל בוכריסטליה דאבושאשקלון
פסי רייניץרבקה נוטיקקרית מלאכי
רותי בביוףקרית מלאכי
שירה פדידהטוהר פחימהאשקלון
אסתי לוינזוןדינה מקוביצקיקרית מלאכי
מוריה הראלשירה פדידהאשקלון
תמר כהןרוזי ערנטרויירושלים
מנחםחיה מושקא ציקוושויליירושלים
חיהחיה מושקא ציקוושויליירושלים
שירהחיה מושקא ציקוושויליירושלים
דוראלדבורה נדג'ראשקלון
חנה אורה לויענוה גרוןירושלים - עטרת חן
תהילה סיבונישירה פדידהאשקלון
פזדבורה נדג'ראשקלון
רבקה מפעימיכל מפעיקרית מלאכי
יחי המלךחיה מושקא ציקוושויליירושלים
חנה תוראודיה גולקריות
מוסי קאפלושניקמנוחי שוורץירושלים
מלכי ליפשמוסי הנדלכפר חבד תיכון
אסתיחיה מושקא ציקוושויליירושלים
ענוה גרוןחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
מוריהחיה מושקא ציקוושויליירושלים
תאיר טביבטוהר פחימהאשקלון
שטערניחיה מושקא ציקוושויליירושלים
מלכימושקאירושלים
דבוריחיה מושקא ציקוושויליירושלים
גולדיחיה מושקא ציקוושויליירושלים
נחמהחיה מושקא ציקוושויליירושלים
חוירחלי חרמץבני ברק
חיה מושקא לויאביגיל הולצמןירושלים - עטרת חן
רחליחיה מושקא ציקוושויליירושלים
מושקירחל הדסה קורשירושלים
מושקיחיה מושקא ציקוושויליירושלים
עדינהשינאקרית גת
שיינאחיה מושקא ציקוושויליירושלים
מושקיייירחל הדסה קורשירושלים
חיה ס.חסי מנדלזוןנוף הגליל
מוסיחיה מושקא ציקוושויליירושלים
רחלי גשרי ויספישירושלים
שטערני רטיגחנה תורקריות
פדותרחל הדסה קורשירושלים
אודליה בקראחיות שלי תמר ותהילהבני ברק
מנוחירחלי זלמנובכפר חבד תיכון
איילתחיה מושקא ציקוושויליירושלים
רחלירחל הדסה קורשירושלים
דבוריבלומי פרידמןכפר חבד תיכון
ציקוושויליחיה מושקא ציקוושויליירושלים
אלישבעחיה מושקא ציקוושויליירושלים
יהודהרחל הדסה קורשירושלים
פחיה מושקא ציקוושויליירושלים
אורלי מורדשירה פדידהאשקלון
מושקי גשירה פדידהאשקלון
חנירחל הדסה קורשירושלים
ריי בלומנפלדשירה פדידהאשקלון
ריקי חןשירה פדידהאשקלון
רעיה ספינדלשירה פדידהאשקלון
שובי כהןשירה פדידהאשקלון
ציפירחלי חרמץבני ברק
חנידבוריבני ברק
דוד משהטוהר פחימהאשקלון
אסתי חייקיוחיה מושקא ציקוושויליירושלים
מירימושקי כהןירושלים
חסימושקי כהןירושלים
שרימושקי כהןירושלים
שרהמושקי כהןירושלים
איילת אברמדחיה מושקא אברמדבני ברק
מריםמושקי כהןירושלים
בלהמושקי כהןירושלים
הודיה כהןנועה יונתןקרית מלאכי
חני כהןרחלי זלמנובכפר חבד תיכון
דיני ממןבלומי פרידמןכפר חבד תיכון
חנה לייבקוביץהודיה מדינהקרית מלאכי
חוי ווברחסי מנדלסוןקריות
תחיהרחל הדסה קורשירושלים
חני טורנהייםשרי ויספישירושלים
רבקה לביאנישטערני כהןירושלים
מושקי כהןחני גורינוף הגליל
אסתררחל הדסה קורשירושלים
רחלירוזה רוזןכפר חבד תיכון
מושיאודיה גולקריות
רחלירחל הדסה קורשירושלים
שירהאודיה גולקריות
אילת השחר גרון החסידהענוה גרוןירושלים - עטרת חן
שיינא דובינסקיחנה דובינסקיקרית מלאכי
חנה דובינסקישיינא דובינסקיקרית מלאכי
מנוחיחנה דובינסקיקרית מלאכי
מושקארות אקבוםנוף הגליל
טליה גדליהושירה פדידהאשקלון
חני כהןמיריקרית מלאכי
פרל פרוידנברגרתאיר רחל צרפתיקרית גת
חיהדבורהקרית מלאכי
אסתיחסי מנדלסוןנוף הגליל
רבקהרבקיקרית מלאכי
מירי זוהרשירה פדידהאשקלון
מרים אפרתרחל הדסה קורשירושלים
רבקה חתןאודיה גולקריות
נעומיחנהקרית מלאכי
מושקירחלי אדלרנוף הגליל
דינהחסי מנדלסוןבני ברק
שמחהחיהקרית מלאכי
חנהרחלי אדלרנוף הגליל
אבא שליחיה מושקא אברמדבני ברק
סימאחיהקרית מלאכי
ראיהרחל הדסה קורשירושלים
רותרחלי אדלרנוף הגליל
שירה פדידהתאיר רחל צרפתיקרית גת
שרהרחלקרית מלאכי
שיינארחלי אדלרנוף הגליל
רחלימיריםקרית מלאכי
רבקהרחלי אדלרנוף הגליל
שרהמיריקרית מלאכי
שטערנאשיינאנוף הגליל
מנוחה הלפריןחסי מנדלסוןנוף הגליל
חיהלהשיינאנוף הגליל
עדי לביאדאודיה גולקריות
מושקישיינאנוף הגליל
חיה מושקא סלמהיהודית סלמהבני ברק
נעה שרה וייסמאןאלטיןירושלים
שילת כהןשירה פדידהאשקלון
פייגי לשירה פדידהאשקלון
שרית מכלוףשירה פדידהאשקלון
רייזי וולףחסי מנדלסוןנוף הגליל
יהודה סלמהיהודית סלמהבני ברק
חנישיינאנוף הגליל
מלירבקה נוטיקקרית מלאכי
יוסף סלמהיהודית סלמהבני ברק
דבוריחנינוף הגליל
חנה אברמדחיה מושקא אברמדבני ברק
שירהדבורה נדג\'ראשקלון
שיר מזורשירה פדידהאשקלון
מ.ב.חיה מושקא שטיינברגרכפר חבד תיכון
שירה בן חמושירה פדידהאשקלון
גאולהתאיר רחל צרפתיקרית גת
הדר אליאסשירה פדידהאשקלון
רבקה וינריהודית וינרנתניה
חניתאיר רחל צרפתיקרית גת
חברההתאיר רחל צרפתיקרית גת
אמונה ברנשטייןחיה קופרמןבני ברק
מושקיתאיר רחל צרפתיקרית גת
מנוחהמוסי הענדלכפר חבד תיכון
רבקיתאיר רחל צרפתיקרית גת
שרהלהרות אקבוםנוף הגליל
אחתתתאיר רחל צרפתיקרית גת
פחימה רינהטוהר פחימהאשקלון
בדוייתאיר רחל צרפתיקרית גת
קיילי גולדשמידחסי מנדלסוןנוף הגליל
חנה אמויאלחני הרונייןקרית מלאכי
מושקא דרור לבנוןשלומית מיידנציקכפר חבד תיכון
תהילה לוגסישירה פדידהאשקלון
שילתדבורה נדג'ראשקלון
חנימוסי הענדלכפר חבד תיכון
פהדסמנוחי שוורץירושלים
מושקימוסי הענדלכפר חבד תיכון
רחליחיהכפר חבד תיכון
דלגלנטחיה מושקא וינרנתניה
דבורימוסי הענדלכפר חבד תיכון
יעל אוחיוןשירה פדידהאשקלון
נחמירחל הדסה קורשירושלים
טליה אברגלשירה פדידהאשקלון
אפרתדבורה נדג'ראשקלון
נחמי הושיאררות אקבוםנוף הגליל
חנה מריםשירה פדידהאשקלון
מענדי הושיאררות אקבוםנוף הגליל
פערל מלמדמושקי כהןירושלים
חנה הושיאררות אקבוםנוף הגליל
טל אוחנהטוהר פחימהאשקלון
חיה רחלדבורה סקונסקיקריות
מאיה כהןאודיה גולקריות
חיה מושקאיהודית סלמהבני ברק
חני גבאיתאיר רחל צרפתיקרית גת
רבקהלה זגגאודיה גולקריות
חני חתןריבי גבאינתניה
חיהלה ומוסיאיהודיתבני ברק
דבורה לאה נוטיקחיה מושקא ניימרקקרית מלאכי
פערל מלמדתמר מונגאיטירושלים
לוי יצחק אברמדחיה מושקא אברמדבני ברק
רות טולידאנודינה מקובצקיקרית מלאכי
מירידינה מקובצקיקרית מלאכי
נטליטוהר פחימהאשקלון
מלידינה מקוביצקיקרית מלאכי
אדל סויסהשטערני כהןירושלים
תהילהשירה פדידהאשקלון
שילת ואזנהשירה פדידהאשקלון
נעומי ורשיצקיתאיר רחל צרפתיקרית גת
שירי רוטשטייןרחל הדסה קורש מסניף ירושליםירושלים - עטרת חן
חיהלה ומוסיאדבורי הלפרןבני ברק
לוי יצחק כהןנציגת נחלהקרית מלאכי
מושקא קפלןשטערנא שרה איידלמןקריות
ריקי קאפלושניקמנוחי שוורץירושלים
חני נוטיקמושקי כהןירושלים
חנהרחל הדסה קורשירושלים
רבקה מנשהחיה מושקא אברמדבני ברק
שרית ברונזרמיכל סבןנתניה
מנוחה רחל לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
רבקה חתןאודיה גולקריות
מוסיא וחיהלה המושלמות ביותר בעולםחיה גטניוירושלים
שניאור זלמן לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
חני בוארוןדרך יהודית סלמה סניף בני ברקבאר שבע
שיינא ברכה לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
שיינא וועגנחמי הושיארנוף הגליל
אילהSheina Gribetsנוף הגליל
בר כהןטוהר פחימהאשקלון
אוריה מנדלאויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
אביה אהרוןרוזה רוזןכפר חבד תיכון
אורה סנדרוינועה יונתןקרית מלאכי
שלומציוןטוהר פחימהאשקלון
חני קחני קכפר חבד תיכון
דיני ג'רופירבקה נוטיקקרית מלאכי
חסי אייזנבךאביה מונגאיטירושלים
מושקא אשיינא נחשוןנוף הגליל
שירה פדידהתאיר רחל צרפתיקרית גת
חנה מיפעישירה אמונה מאנעבני ברק
מנוחי ררחלי אדלרנוף הגליל
מעייןרחל הדסה קורשירושלים
חנצי ליברזוןמושקא בורושנסקיירושלים
אביגילחיה מושקאירושלים - עטרת חן
חנה דרור לבנוןחיה מושקא אברמדבני ברק
תמר עמרמוריה עמרקרית גת
בתיהמושקי כהןירושלים
נחמיה מפעינציגת נחלהקרית מלאכי
תהילה מאנעשירה אמונה מאנעבני ברק
שירה אמונה מאנעתהילה שיפמןבני ברק
מושקא גורןמושקא שטיינברגרכפר חבד תיכון
חני גולדשמידחסי מנדלסוןנוף הגליל
חנה לזובסקיחיה מושקא אברמדבני ברק
רחלי סויסהתאיר רחל צרפתיקרית גת
פייגידבוריבני ברק
רבקידבוריבני ברק
רחלי טייכמןחיה מושקא מרגליותבני ברק
שיינאדבורי שטרןקריות
הדר כהןנועה יונתןקרית מלאכי
ליאל מלכהנועה יונתןקרית מלאכי
המורה דבורי נחשוןרות אקבוםנוף הגליל
ליאל מלכהנועה יונתןקרית מלאכי
מושקי כובשדבורי שטרןקריות
שיינאיהודית סלמהבני ברק
דבורה לאה לבייבנציגהבני ברק
חיהלהחיה מושקא צ'רניקובקרית מלאכי
תמר עמרמוריה עמרקרית גת
חיה מושקא ליפשיץחיה מושקא קמלנוף הגליל
דבורה לאה קורנטמושקא בורושנסקיירושלים
אפרתלאה אבישידירושלים
חני כהןדינה מקובצקיקרית מלאכי
שרה דרור לבנוןחיה מושקא אברמדבני ברק
ליבי רוזנברגתאיר רחל צרפתיקרית גת
שרי בסתאיר רחל צרפתיקרית גת
רבקידינה מקובצקיקרית מלאכי
אח שלה;מושקי כהןירושלים
מזלי עזאגווירחלי אדלרנוף הגליל
רבקהדינה מקובצקיקרית מלאכי
רבקה חתןדבורה לאה ורדיקריות
חנה מקוביצקידבורי שטרןקריות
מיכל קדושרחלי אדלרנוף הגליל
ה.שמושקא שטינברגרכפר חבד תיכון
מוסידינה מקובצקיקרית מלאכי
יהודית חדאדמושקי כובשקריות
מושקידינה מקובצקיקרית מלאכי
מיכל בצלאלמזלי עזאגווינוף הגליל
מושקאדינה מקובצקיקרית מלאכי
רבקהלה וונפראךמושקי כובשקריות
ביילי וישצקימושקי כובשקריות
אביגייל סרוסירחלי אדלרנוף הגליל
חיה מושקאדינה מקובצקיקרית מלאכי
א.י‎מוסי הענדלכפר חבד תיכון
רחלידינה מקובצקיקרית מלאכי
פרומיעצמיקרית מלאכי
מושקא עזאגווירחלי אדלרנוף הגליל
דבו סבאגמושקי כובשקריות
רחלי מושיאשווילישירה פדידהאשקלון
יעלדינה מקובצקיקרית מלאכי
רבקה חתןרחלי חתןקריות
נועה בן שעיהמזלי עזאגווינוף הגליל
חני מרזלחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיאף אחדקרית מלאכי
נועה קדושמזלי עזאגווינוף הגליל
דבורידינה מקובצקיקרית מלאכי
חנהדינה מקובצקיקרית מלאכי
חנידינה מקובצקיקרית מלאכי
חיה מושקא גלפריןשילת יצחקיקרית מלאכי
נועם פדידה אטיאסשירה פדידהאשקלון
לורן פדידהשירה פדידהאשקלון
גיזל פדידהשירה פדידהאשקלון
אתי חליסשירה פדידהאשקלון
שרה גאולהחיה מושקא צרניקובקרית מלאכי
תהילה לדרברגחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
הודיה משרקיחיה מושקא ציקוושויליירושלים
רחלי פדידהשירה פדידהאשקלון
חני מרקוסחיה מושקא ציקוושויליירושלים
יהודית פינטושילת יצחקיקרית מלאכי
אביה פדידהשירה פדידהאשקלון
מושקי ערנטרויחיה מושקא ציקוושויליירושלים
אוראל פדידהשירה פדידהאשקלון
שיינדי הניגחיה מושקא ציקוושויליירושלים
יוחאי פדידהשירה פדידהאשקלון
חסיחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
חיוש ניימרקחיה מושקא ציקוושויליירושלים
אלישבע שחרחיה מושקא ציקוושויליירושלים
אבישג אלפסיחיה מושקא ציקוושויליירושלים
מיכל יפהמזלי עזאגווינוף הגליל
רבקיחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
שיינא פרידמןחיה מושקא ציקוושויליירושלים
מושקיקרית מלאכי
חני המלכהשילת יצחקיקרית מלאכי
חנישינא משי זהבקרית גת
רבקהקרית מלאכי
רבקי לבייבדבורי הלפרן בני ברקקרית גת
חיה מושקא אקרמןמושקא דרור לבנוןכפר חבד תיכון
רבקי לבייבדבורי הלפרן בני ברקבני ברק
שניחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
שרה נחשוןרות אקבוםנוף הגליל
חנה בקשיטוהר פחימהאשקלון
שירה לבייבדבורי הלפרן בני ברקבני ברק
איטה גולרות אקבוםנוף הגליל
דבוניא רייניץרות אקבוםנוף הגליל
חנה נחשוןרות אקבוםנוף הגליל
חנה תמר לבייבדבורי הלפרן בני ברקבני ברק
חני ליפשרות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
מוסי דרטרחלי אדלרנוף הגליל
חני שרות אקבוםנוף הגליל
ריטה לביייבדבורי הלפרן בני ברקבני ברק
חיה ארות אקבוםנוף הגליל
מלכיחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
בקי קיירחלי אדלרנוף הגליל
שרהדבורה נדג'ראשקלון
חניחסי מנדלסוןנוף הגליל
אביגיל ברות אקבוםנוף הגליל
חיה מושקאדבורה נדג'ראשקלון
אביגיל סרות אקבוםנוף הגליל
אביה מנשהרחלי אדלרנוף הגליל
מיכל קרות אקבוםנוף הגליל
איילהדבורה נדג'ראשקלון
פרומיקרית מלאכי
מיכל ברות אקבוםנוף הגליל
מיכל ערות אקבוםנוף הגליל
חיה שרהרחל הדסה קורשירושלים
מיכל לרות אקבוםנוף הגליל
גולדי ברכירחלי אדלרנוף הגליל
שירה לוירות אקבוםנוף הגליל
מוסי וישצקירחלי אדלרנוף הגליל
דבורה לאהחיה גטניוירושלים
חיה קעניגדבורי הלפרןבני ברק
מיכל יפהרחלי אדלרנוף הגליל
דבורה לאהחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
דבוריחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
שירי בוסקילהרחלי אדלרנוף הגליל
ריבי אלטבויםמושקא בורושנסקיירושלים
נירה באסרחלי אדלרנוף הגליל
צילהדינה מקובצקיקרית מלאכי
חני קלמןרות אקבוםנוף הגליל
אורנה ולסרחלי אדלרנוף הגליל
שםהנציגהההההקרית מלאכי
ריקי וייסחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
מנוחה קובלבסקיבית חנה צפתתתצפת תיכון
טובי רייךרחלי אדלרנוף הגליל
חוי בריכטארות אקבוםנוף הגליל
חניחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
יעל פורסטתהילה שיפמןבני ברק
יענקלה פרידמןבלומי פרידמןכפר חבד תיכון
חוי בריכטארות אקבוםנוף הגליל
אוריה כהןרחלי אדלרנוף הגליל
שריחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
חיה מושקא גולדוסרשירה פדידהאשקלון
חנה נחשוןחנה נחשוןנוף הגליל
יעל פורסטתהילה שיפמןבני ברק
נחמיתהילה שיפמןבני ברק
רבקיחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
ברכיתהילה שיפמןבני ברק
דבורה למדןחנה נחשוןנוף הגליל
פייגי לוימוסי וויסנוף הגליל
שירהדבורה נדג'ראשקלון
חני קירשחנה נחשוןנוף הגליל
אלישבע נתנאלזוןדינוש סויסהקרית גת
אפרת אוחיוןשיינא נחשוןנוף הגליל
כוכי משי זהברחלי אדלרנוף הגליל
דינוש סויסהרחלי סויסהקרית גת
רוזי קעניגדבורה לאה קעניגבני ברק
תפארתרחליקרית גת
רחלישרי זוסמןנתניה
יפהדבורה נדג'ראשקלון
חני מיידנציקחנה נחשוןנוף הגליל
תאיר חנה אוחיוןרבקה קמלנוף הגליל
מימי גלמימי וייסנוף הגליל
טובישרי זוסמןנתניה
דבורי לאופרדבורי לאופרירושלים
יהודית חבבוחנה נחשוןנוף הגליל
שטרנאחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
שיינא פרומא גנזמןשיינא פרומא גנזמןקרית מלאכי
מושקא‎מוסי הענדלכפר חבד תיכון
פרומיקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
מושקא סיבוניחנה נחשוןנוף הגליל
שטערני פיזםשטערני פיזםקריות
מושי שרוןדבי קוטקרית מלאכי
שיינא כאלבחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
דינהדבורה נדג'ראשקלון
מושי שרוןדבי קוטקרית מלאכי
שטערני ריבקחיה משוקאבני ברק
חיהלה פטרבורסקימושקא בורושנסקיירושלים
שרה כהןדבוריבני ברק
מנחם מענדל לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
מושי שרוןדבי קוטקרית מלאכי
מושקי ויצהנדלרדבוריבני ברק
רחל רעיהדבורי הלפרן בני ברקבני ברק
מימי ויידרחלי אדלרנוף הגליל
שילתדבורה נדג'ראשקלון
חנה נחנה נחשוןנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
רעיה צ'ולפייבדבורי הלפרן בני ברקבני ברק
דבוריחסי מנדלסוןנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
חנהלה אלמלםשטערני כהן אושרה לוי דבורי לאופרירושלים
חני קחני קכפר חבד תיכון
מיכל יפהרחלי אדלרנוף הגליל
רבקה סגלשיינא סגלבאר שבע
שירהשירה פדידהאשקלון
יהודית הלוירחלי אדלרנוף הגליל
אמונה בראנשטייןדבורי הלפרן בני ברקבני ברק
פרומיקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
שייני שוחטחיה מושקא ציקוושויליירושלים
צופיה לויטליה דאבושאשקלון
פרומיקרית מלאכי
יעלדבורה נדג'ראשקלון
רותי לביבדבורי הלפרן בני ברקבני ברק
הדרדבורה נדג'ראשקלון
פרומיקרית מלאכי
מושקי מנשהחיה מושקא אברמדבני ברק
חני אייזנברגרוזה רוזןכפר חבד תיכון
אדל קליגררחלי אדלרנוף הגליל
כוכבה מישלרחלי אדלרנוף הגליל
ליאל חנה שלגחיה מושקא ינאיצפת תיכון
חיהלה גליצנשטייןמושקי כובשקריות
מורה מנשהרחלי אדלרנוף הגליל
דבורי אשכנזידבורי הלפרןבני ברק
שטערנא שרה ינאיחיה מושקא ינאיצפת תיכון
שיינאדינוש סויסהקרית גת
מושקי ברוקאודיה גולקריות
אריה ליי'ב ינאיחיה מושקא ינאיצפת תיכון
מושקא הרטמןמושקי כובשקריות
רחלידינוש סויסהקרית גת
טובי גוגלרחלי אדלרנוף הגליל
מושקאלה קסלמןמושקי כובשקריות
אדל שמחה ינאיחיה מושקא ינאיצפת תיכון
בריינימושקי לבקיבקרבאר שבע
מושקא וילהלםרחלי אדלרנוף הגליל
דבורה לאה רוזנבלטרות אקבוםנוף הגליל
אסתר הדסה ינאיחיה מושקא ינאיצפת תיכון
אביבהמושקי כהןירושלים
חיה מושקאמושקי כהןירושלים
מרים דיישטחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
שלי מקובירחלי אדלרנוף הגליל
נונימושקי כהןירושלים
מלכי יעקבחיה מושקא ינאיצפת תיכון
מושקא ושרי זוסמןנתניה
מאורשירה אמונה מאנעבני ברק
מוסי ירסרחלי אדלרנוף הגליל
אביטל צעירמושקי גולדיןצפת תיכון
מ.ל.גאולה לרנרקרית מלאכי
שיינאמושקי כהןירושלים
שירה פוזיילוףדבורי הלפרן בני ברקבני ברק
מירימושקי כהןירושלים
חני הייברחלי אדלרנוף הגליל
חן לבייבדבורי הלפרן בני ברקבני ברק
מושקי לאופרדבורי לאופרירושלים
חני מלירחלי אדלרנוף הגליל
חנימושקי כהןירושלים
דבורי וילהלםמושקי לבקיבקרבאר שבע
מושקישיינא רוזנפלדירושלים
דינושמושקי כהןירושלים
nושקיחיה גטניוירושלים
שירה אמונהחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקי דודמושקי לבקיבקרבאר שבע
חנה אמסלםחנה נחשוןנוף הגליל
מושקי גנדלחנה נחשוןנוף הגליל
חלירבקהקרית מלאכי
הודיה גנדלחנה נחשוןנוף הגליל
זעלדי נחשוןחנה נחשוןנוף הגליל
מוסי כהןמזלי עזאגווינוף הגליל
שילת פחימהמעייןבאר שבע
שייני לוישיינא נחשוןנוף הגליל
חניחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
דבורי וילהלםדבורי סגלבאר שבע
בתיה גולדשטייןשרי ויספישירושלים
חנה רבחיה מושקא אברמדבני ברק
אדלדבורה נדג'ראשקלון
רבקי סגלחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
חנידבורה נדג'ראשקלון
חיהלהקרית מלאכי
טוהרשילת יצחקיקרית מלאכי
חניקרית מלאכי
חני פליישיינא נחשוןנוף הגליל
חיה מושקאשירה פדידהבאר שבע
מושקאחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
חני צייזלרמשילת יצחקי מסניף קרית מלאכייכפר חבד תיכון
פריידא נחשוןחנה נחשוןנוף הגליל
דבורה לאה ניסיליעוויטשאחותצפת תיכון
איה ניקשיינא נחשוןנוף הגליל
גולדשטייןשיינא משי זהבקרית גת
רוחה אפרתידבורי הלפרן בני ברקבני ברק
ריקי נעבךשיינא נחשוןנוף הגליל
חיה מושקא גולדוסרחני קרסיקכפר חבד תיכון
שיינא שלגחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
רבקושששחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
מושקירחליקריות
דינהחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
יובלחיה מושקא אברמדבני ברק
חנה ברנסחיה מושקא אברמדבני ברק
חיה גולחנה נחשוןנוף הגליל
מושקא פיגדורמושקא בורושנסקיירושלים
חיענא שמונוביץחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
אדל גבאידבורי הלפרןבני ברק
אדל גבאיחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקי נחשווןחנה נחשוןנוף הגליל
מוריה זמירחיה מושקא אברמדבני ברק
רחלי נחשוןחנה נחשוןנוף הגליל
קמה גרונרחיה מושקא אברמדבני ברק
חיה מוזקנטחסי מנדלסוןנוף הגליל
פריידלה רוזנטלבלומי פרידמןכפר חבד תיכון
שיראלרחלי זלמנוב;)כפר חבד תיכון
ברכי זהרחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
רחלי אופנהיימרמושקי כהןירושלים
פרומיקרית מלאכי
רומי גולטליבחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
חני ליפשחנה נחשוןנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
רותרחלי אדלרנוף הגליל
דסי לויחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
אילה בן גיגיחנה נחשוןנוף הגליל
שיינא צייגראביגיל אנטיזדהקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
שיינא שמלובאביגיל אנטיזדהקרית מלאכי
פיה פרידמןחנה נחשוןנוף הגליל
חניבלומי פרידמןכפר חבד תיכון
הודיה ורטמןרחלי אדלרנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
רבקי כהןאביגיל אנטיזדהקרית מלאכי
מושקא רידמןחנה נחשוןנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
מושקירחלי אדלרקרית גת
מושקא פרידמןחנה נחשוןנוף הגליל
חניחני כהןקרית גת
תהל כהןאביגיל אנטיזדהקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
בתיה שורץחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
זעלדי פרידמןרות אקבוםנוף הגליל
חיה עזריאלאביגיל אנטיזדהקרית מלאכי
ברקתדבורה נדג'ראשקלון
רבקי פרידמןרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
אסתרדבורה נדג'ראשקלון
סטערני פרידמןרות אקבוםנוף הגליל
דבורה לאה אוחיוןאביגיל אנטיזדהקרית מלאכי
שטערנאמושקאנתניה
דבורי מטיסיהודית סלמהבני ברק
שיינא פרידמןרות אקבוםנוף הגליל
חנה הנדלרות אקבוםנוף הגליל
שרה גרידינגראביגיל אנטיזדהקרית מלאכי
שיינא הנדלרות אקבוםנוף הגליל
שטערני הנדלרות אקבוםנוף הגליל
סטערנא נחנה נחשוןנוף הגליל
מושקה הנדלרות אקבוםנוף הגליל
🤩דבורי לאופרירושלים
פרומיקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
אנומימירות אקבוםנוף הגליל
רותרות אקבוםנוף הגליל
מיכל הולנדרצילה לאופרקרית מלאכי
חנה רחלרות אקבוםנוף הגליל
חיה מושקארות אקבוםנוף הגליל
פרלהיהודית סלמהבני ברק
פרומיקרית מלאכי
אנומימירות אקבוםנוף הגליל
חני לוישירה קופצ'יקנוף הגליל
חנהלה פרידמןבלומי פרידמןכפר חבד תיכון
פרומיקרית מלאכי
שיינא ברכה ויסגלסרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
מושקא ויסגלסרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
ר ו.מושקי כהןירושלים
חנימושקי כהןירושלים
שיפי ויסגלסרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
חנההלה פריימןרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
הדסה בן נוןרחלי אדלרנוף הגליל
חנידבורה נדג'ראשקלון
פרומיקרית מלאכי
הודיהדבורה נדג'ראשקלון
מושקא גינזבורגרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
שטרנא אלבחריחיה מושקא אברמדבני ברק
דבורהלה גינזבורגרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
גליה אלמוגחיה מושקא אברמדבני ברק
שירימושקי כהןירושלים
פרומיקרית מלאכי
בריינה מלכה פרידמןרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
דינה בירחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
שירישיריירושלים
פרומיקרית מלאכי
מעיין שרה לביאדקרית גת
אלישבע הרוניןרות אקבוםנוף הגליל
בת שבערות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
נעומי בן עמימושקי כהןנוף הגליל
אנונימירות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
טליה קדושחיה גטניוירושלים
חרות אקבוםנוף הגליל
מיכל ברכהשיינא שרוןנוף הגליל
חרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
מושקארות אקבוםנוף הגליל
חנהרות אקבוםנוף הגליל
שיינארות אקבוםנוף הגליל
רבקהרות אקבוםנוף הגליל
סטערנארות אקבוםנוף הגליל
שירה הראלמושקי כהןנוף הגליל
זעלדירות אקבוםנוף הגליל
חני עזאגווימזלי עזאגווינוף הגליל
רוחלהרות אקבוםנוף הגליל
פריידארות אקבוםנוף הגליל
דיני חזןמושקי כהןנוף הגליל
ארות אקבוםנוף הגליל
נחמה רוזנפלדרחלי אדלרנוף הגליל
אדלרות אקבוםנוף הגליל
שיינא עזאגווימושקי כהןנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
אודליה גבריאלרות אקבוםנוף הגליל
מזלי עזאגווירחלי אדלרנוף הגליל
מושקא חרושוכיןרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
חוה אבלסקירות אקבוםנוף הגליל
נחמי שמולביץמזלי עזאגווינוף הגליל
נחמי לויןשירה חזןנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
יהודית ברנשטוקרות אקבוםנוף הגליל
חנה לאהרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
חיה אטלמיכל סבןנתניה
אדל ארות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
רעיה ארות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
אסתי כהןרחלי אדלרנוף הגליל
מושקי ברות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
חנה עומררות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
סטערנא מוזיקנטמושקי כהןנוף הגליל
מירימושקי כהןירושלים
ריקי לוישיינא גינזבורגנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
מלכי שטרןחני דדוןנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
מנוחהרחלי אדלרנוף הגליל
יעל שמיררות אקבוםנוף הגליל
שלומיתרחל הדסה קורשירושלים
רחלי שמיררות אקבוםנוף הגליל
הודיה שמיררות אקבוםנוף הגליל
נעהלהרחלי אדלרנוף הגליל
דינה שמיררות אקבוםנוף הגליל
מעיין שרה לביאדרות אדלרנוף הגליל
מיכלירחלי אדלרנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
חנה דרורשילת יצחקיקרית מלאכי
דבורי זלמנובשירה חזןנוף הגליל
אמהטוהר פחימהקרית גת
שרי דיץחיה מושקא אברמדבני ברק
חיהרחלי אדלרנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
חנהלה לוימושקי כהןנוף הגליל
ברות אקבוםנוף הגליל
מושקארחלי אדלרנוף הגליל
ברכהרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
דבורהרחל הדסה קורשירושלים
חני יעקוברות אקבוםנוף הגליל
ציפורהרחלי אדלרנוף הגליל
שבירחלי אדלרנוף הגליל
חנה מושקארות אקבוםנוף הגליל
חנהרחלי אדלרנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
אורלי לרנרגאולה לרנרקרית מלאכי
רבקירחלי אדלרנוף הגליל
אוריהרחלי אדלרנוף הגליל
דבורה לאה גרוסמןמושקי כהןנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
רבקימושקי לבקיבקרבאר שבע
חיהרחלי אדלרנוף הגליל
חקרית גת
פרומיביתר-
מלכה לאה גודמןחיה מושקא אברמדבני ברק
א. קורנטרחל הדסה קורשירושלים
מושקירחלי אדלרלוד
rivkyמושקי לבקיבקרבאר שבע
שירה ועקניןתהילה שיפמןבני ברק
רבקי שארףמושקי כהןנוף הגליל
רבקה לאה שנאורסוןחיה מושקא אברמדבני ברק
רחלירחלי אדלרנוף הגליל
נחמימושקי כהןירושלים
אמונה פרקשמזלי עזאגווינוף הגליל
מיכל מונסותחיה מושקא אברמדבני ברק
חיה מושקארחלי אדלרנוף הגליל
אביהמיריירושלים
מלכי(עופרה)אדמונימושקא קאמלנוף הגליל
ריקי טרבניקבלומי פרידמןכפר חבד תיכון
מנוחירחלי אדלרנוף הגליל
מנוחאאילה קרישסקיירושלים
לאה אטאלחיה מושקא אברמדבני ברק
חנהרות אקבוםנוף הגליל
יהודיתאילה קרישבסקיירושלים
חנירות אקבוםנוף הגליל
חנה קרות אקבוםנוף הגליל
רבקימושקאירושלים
יהודים עמרםרות אקבוםנוף הגליל
שריאילה קרישבסקיירושלים
מירב קופינילחיה מושקא אברמדבני ברק
רחל ארות אקבוםנוף הגליל
רחלי אילןבני ברק
אודליה שרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
שילת ארות אקבוםנוף הגליל
שילת ררות אקבוםנוף הגליל
חנה ראובןרות אקבוםנוף הגליל
סטרנאנתניה
שרירחלי אדלרנוף הגליל
יהודית מאירה אברהםחיה מושקא אברמדבני ברק
חנה יצחקירות אקבוםנוף הגליל
חיהאילה קרישסקיירושלים
מיכלאילה קרישסקיירושלים
ברכירחלי אדלרנוף הגליל
אילנית הרטמןחיה מושקא אברמדבני ברק
מירי לבקיבקרמושקי לבקיבקרבאר שבע
ברכי מרשקוביץרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
מושקא אלוןחנה נחשוןנוף הגליל
מירירחלי אדלרנוף הגליל
גולדי שארףרות אקבוםנוף הגליל
גילה מזוזחיה מושקא אברמדבני ברק
לאהרחלי אדלרנוף הגליל
דיקלה קורונרחיה מושקא אברמדבני ברק
דבורירחלי אדלרנוף הגליל
חנה רחל טקטוקחנה נחשוןנוף הגליל
רבקה לסריחיה מושקא אברמדבני ברק
אסתר כהןרות אקבוםנוף הגליל
שון מזרחיחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
רבקירחלי אדלרנוף הגליל
גאיה לשםרות אקבוםנוף הגליל
גאיה לוירות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
דולי ראובןחיה מושקא אברמדבני ברק
חגיתחנה נחשוןנוף הגליל
ענת הודיהחיה מושקא אברמדבני ברק
שיינאנציגהירושלים
רחלי ליליאבתאיר רחל צפתיקרית גת
איטה גולדשטייןרות אקבוםנוף הגליל
דפנה לכוביץחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
גליה אשרובחיה מושקא אברמדבני ברק
מנוחי עמררות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
מאירה רביחיה מושקא אברמדבני ברק
טליה אלקסלסיאסתי חכשורכפר חבד תיכון
רבקי נחשוןרות אקבוםנוף הגליל
ורד חרמושחיה מושקא אברמדבני ברק
משהינציגהירושלים
רוחי מלובמלכה הרינגביתר-
גפןרות אקבוםנוף הגליל
סוליחיה מושקא אברמדבני ברק
יהודיתרות אקבוםנוף הגליל
נחמה שרהרות אקבוםנוף הגליל
סיגלית שרעביחיה מושקא אברמדבני ברק
שריתרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
אדלרות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
עדי פרץחיה מושקא אברמדבני ברק
צבי מנחם רוזןרוזה רוזןכפר חבד תיכון
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
מעיין שרה לביאדרחלי אדלרנוף הגליל
פרומיביתר-
עינבר ויזלחיה מושקא אברמדבני ברק
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
אנונימירות אקבוםנוף הגליל
רביטל אטאלחיה מושקא אברמדבני ברק
שרהלה טרקסלרמושקא בורושנסקיירושלים
ז’קלין שרה מולכויהודית וינרנתניה
תניארות אקבוםנוף הגליל
רבקימושקי קיז'נרנתניה
בלההרות אקבוםנוף הגליל
פרומיביתר-
שיפי לרות אקבוםנוף הגליל
הדס קמחיחיה מושקא אברמדבני ברק
חנה מזרחיחיה מושקא אברמדבני ברק
רותרות אקבוםנוף הגליל
ש. רנציגהירושלים
מושקא ערות אקבוםנוף הגליל
לאה ירדנידבורי סגלבאר שבע
רחלרות אקבוםנוף הגליל
מעיין ציז'קחיה מושקא אברמדבני ברק
חנה קמלרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
חוי בריכטארות אקבוםנוף הגליל
נחמי בריכטארות אקבוםנוף הגליל
מירי בריכטארות אקבוםנוף הגליל
נחמי שלגחיה מושקא אברמדבני ברק
חסינציגהירושלים
שרי בריכטארות אקבוםנוף הגליל
מירירחל הדסה קורשירושלים
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
שושנה גולרות אקבוםנוף הגליל
שטערנא ורטמןקרית גת
מרים שןהרחל הדסה קורשירושלים
אוריה גנדלרות אקבוםנוף הגליל
שטערני גנדלרות אקבוםנוף הגליל
מיטל שיטריתרות אקבוםנוף הגליל
עדינה שרוןחיה מושקא אברמדבני ברק
שרה רוזנבויםמושקי ינאיצפת תיכון
שטערנא ורטמןרחלי אדלרנוף הגליל
אסתי פישרשרה רוזנבויםצפת תיכון
ארות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
רביד רוביןחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
אנונימירות אקבוםנוף הגליל
נחמה דינה הסופרשרה רוזנבויםצפת תיכון
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
שמחהרות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
אילהנציגהירושלים
חנה ביבימושקי כהןירושלים
חיהלה ארות אקבוםנוף הגליל
שי אינגמברחיה מושקא אברמדבני ברק
חנה בן שטריתרות אקבוםנוף הגליל
איריסחיה מושקא אברמדבני ברק
שושי גולדברגרות אקבוםנוף הגליל
הדרחיה מושקא אברמדבני ברק
ברכי בן גיגירות אקבוםנוף הגליל
פרומיביתר-
חנה נחשוןרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
אגר רפאליחיה מושקא אברמדבני ברק
אורה סנדרוירות אקבוםנוף הגליל
פרומיביתר-
רעות ורדחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
תהל סוסיהרות אקבוםנוף הגליל
מנוחי קמושקי קיז'נרנתניה
ספירחיה מושקא אברמדבני ברק
תגל מוסאירות אקבוםנוף הגליל
פרומיביתר-
מיכל שיטריתרות אקבוםנוף הגליל
יעל אגיחיה מושקא אברמדבני ברק
יהודיתנציגהירושלים
חנירחלי אדלרנוף הגליל
דל קרץרות אקבוםנוף הגליל
דבורה לאהרות אקבוםנוף הגליל
שרה לנידוחיה מושקא אברמדבני ברק
אינו מרוםחיה מושקא אברמדבני ברק
אתיחיה מושקא אברמדבני ברק
חני מידנציי'קרות אקבוםנוף הגליל
שמחהחיה מושקא אברמדבני ברק
אסתר הודחיה מושקא אברמדבני ברק
חני מידנציי'קרות אקבוםנוף הגליל
רוני בן דוידחיה מושקא אברמדבני ברק
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
בינהנציגהירושלים
לאה דברסקיחיה מושקא אברמדבני ברק
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
שירה לייבוביץדינוש סויסהקרית גת
יוחאירחל הדסהירושלים
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
הדר תישמיחיה מושקא אברמדבני ברק
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
חני ורדיחיה מושקא אברמדבני ברק
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
איריתחיה מושקא אברמדבני ברק
מעיין שרה לביאדדבורה לאה זהביקריות
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
ש.גטניוחיה גטניוירושלים
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
מנוחירחלי אדלרנוף הגליל
איריסחיה מושקא אברמדבני ברק
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
ענת אנפלחיה מושקא אברמדבני ברק
טלי אמרםחיה מושקא אברמדבני ברק
נעה דהאןשירה דהאןנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
פייגי עבודיתהילה שיפמןבני ברק
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
מיכל דהאןשירה דהאןנוף הגליל
מורןחיה מושקא אברמדבני ברק
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
איידינציגהירושלים
מושקירחלי אדלרנוף הגליל
חלירבקהקרית מלאכי
שילתנעומיקרית מלאכי
וורדחיה מושקא אברמדבני ברק
שיינאדיניקרית מלאכי
אלינורחיה מושקא אברמדבני ברק
ענתחיה מושקא אברמדבני ברק
חיהדיניקרית מלאכי
פייגי עבודישירה אמונהקרית גת
פרומיקרית מלאכי
לאהחיהקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
פייגי עבודישירה אמונהבני ברק
פרומיקרית מלאכי
דבורה לאהחסיקרית מלאכי
דליה סבבחיה מושקא אברמדבני ברק
מלכימושקי לבקיבקרבאר שבע
ציבימושקי לבקיבקרבאר שבע
רחלי כהןחיהקרית מלאכי
טליה דרות אקבוםנוף הגליל
חיהמושקי לבקיבקרבאר שבע
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
שניחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
אריאלהמושקי לבקיבקרבאר שבע
סימאדינהקרית מלאכי
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
תמר ברכהחיה מושקא אברמדבני ברק
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
רבקה קמלרות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
מושקאלהמושקי לבקיבקרבאר שבע
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
מושקא ליפשמושקי לבקיבקרבאר שבע
דינושמיריםקרית גת
משהירות אקבוםנוף הגליל
אתי גמליאלחיה מושקא ווינטרובקרית מלאכי
דבורה לאה מ'שטערני כהןירושלים
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
אסתישירהקרית מלאכי
צינהחיהקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
מושקא. א.רחל הדסה קורשירושלים
אליהו שוהרחל הדסה קורשירושלים
שילת פחימהטוהר פחימהאשקלון
הודיהאודיה גולקריות
לאהרחלי גבישקריות
פרומיקרית מלאכי
מעיין שרה לביאדדבורה לאה זהביקריות
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
שרהלהרחלי גבישקריות
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
רחלירחלי גבישקריות
שורירחלי גבישקריות
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
דבורה לאה למדןרות אקבוםנוף הגליל
מרגליתרחלי גבישקריות
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
אנונימיתרות אקבוםנוף הגליל
אורלי כהןחיה מושקא אברמדבני ברק
מריםשטערני כהןירושלים
הודיהשירה רותםקריות
שרה הנדלמוסי הענדלכפר חבד תיכון
יחי המלךרות אקבוםנוף הגליל
אטיחיה מושקא אברמדבני ברק
ב'שטערני כהןירושלים
יחי המלךרות אקבוםנוף הגליל
770רות אקבוםנוף הגליל
דיקלה חייםחיה מושקא אברמדבני ברק
שרה רימוןחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
חיה חרמ"ץחיה מושקא אברמדבני ברק
אורטל בולחיה מושקא אברמדבני ברק
מושקי בריכטארות אקבוםנוף הגליל
חנימושקי לבקיבקרבאר שבע
סוון סוונטירות אקבוםנוף הגליל
מושקימושקא שטיינברגר האלופההכפר חבד תיכון
יפיתחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
פרדי אנגלחיה מושקא אברמדבני ברק
הרבי הוא הכלרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
עדנהחיה מושקא אברמדבני ברק
חני ורדיחיה מושקא אברמדבני ברק
הרבי הוא הכלרות אקבוםנוף הגליל
הרבי הוא הכלרות אקבוםנוף הגליל
בתיהחיה מושקא אברמדבני ברק
הרבי הוא הכלרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
גאולה משיחרות אקבוםנוף הגליל
נחמי מ.חסי מנדלסוןנוף הגליל
רבקה יצחקדינוש סויסהבאר שבע
פרומיקרית מלאכי
גאולה משיחרות אקבוםנוף הגליל
גאולה משיחרות אקבוםנוף הגליל
גאולה משיחרות אקבוםנוף הגליל
דבורה לויטיןחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקירחלי גבישקריות
חבצלתרות אקבוםנוף הגליל
רחלירות אקבוםנוף הגליל
נוריתרות אקבוםנוף הגליל
סוזן שמעוןחיה מושקא אברמדבני ברק
ורדרות אקבוםנוף הגליל
חנהלהשיינא רוזנפלדירושלים
פרומיקרית מלאכי
חניחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
רבקיחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
אטי קראוסחיה מושקא אברמדבני ברק
כלניתרות אקבוםנוף הגליל
מושקי כהןחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
סביוןרות אקבוםנוף הגליל
תניארות אקבוםנוף הגליל
רחלי סגלחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
זולי צחיקחיה מושקא אברמדבני ברק
שינארחלי גבישקריות
דינירות אקבוםנוף הגליל
שטערני גליצנשטייןחסי מנדלסוןנוף הגליל
מנוחירחלי גבישקריות
דינוששששחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
צופיהרות אקבוםנוף הגליל
גאולהרות אקבוםנוף הגליל
ורזיניחיה מושקא אברמדבני ברק
ציפירות אקבוםנוף הגליל
חיה מושקא זהרחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
ברכירות אקבוםנוף הגליל
ענת הנפלדחיה מושקא אברמדבני ברק
תפארתרות אקבוםנוף הגליל
רחלי קליאודיה גולקריות
תהילהרות אקבוםנוף הגליל
מורןחיה מושקא אברמדבני ברק
שטערנישיינא רוזנפלדירושלים
אודיהרות אקבוםנוף הגליל
Rikiמושקי לבקיבקרבאר שבע
מושקי קליאודיה גולקריות
דוטן בן דודחיה מושקא אברמדבני ברק
שרישיינא רוזנפלדירושלים
מיכלחיה מושקא אברמדבני ברק
שרהרחלי אדלרנוף הגליל
רבקהרות אקבוםנוף הגליל
טובה פורסטרחובות
שיראלרות אקבוםנוף הגליל
שנאלרות אקבוםנוף הגליל
רותרות אקבוםנוף הגליל
טליהרות אקבוםנוף הגליל
דבורה לאהחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
רות ברכה סילםאלישבע סילםירושלים
שיינאאאאאאאאחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
אורטלשיינא נחשוןנוף הגליל
רחליחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
רבקה הרצלרות אקבוםנוף הגליל
חןשיינא נחשוןנוף הגליל
נחמי קפלןאחותביתר-
לימור אוחנהדבורי סגלבאר שבע
מושקאשיינא נחשוןנוף הגליל
מלכיחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
מריםשיינא רוזנפלדירושלים
סטערנאשיינא נחשוןנוף הגליל
חסי רוזנברגחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
עדישיינא נחשוןנוף הגליל
לליחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
הללשיינא נחשוןנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
בלהשיינא נחשוןנוף הגליל
ריקיחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
יעליחיה מושקא גלפריןקרית מלאכי
שפרינצהשיינא נחשוןנוף הגליל
אמליהחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
גולדהשיינא נחשוןנוף הגליל
שטערנא שרה קטורזהמושקי גולדיןצפת תיכון
שנאור קימחיחיה מושקא אברמדבני ברק
גילהשיינא נחשוןנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
רינהשיינא נחשוןנוף הגליל
מושקי ה.רחל הדסה קורשירושלים
רוזימושקא בלניצקינתניה
תמוזשיינא נחשוןנוף הגליל
חיה מושקאאלישבע סילםירושלים
בריתשיינא נחשוןנוף הגליל
זוהרשיינא נחשוןנוף הגליל
בננהשיינא נחשוןנוף הגליל
חני שכטרמאשי שכטר =)באר שבע
שירהרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
ש.ח.ו.חסי מנדלסוןנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
אנישיינא רוזנפלדירושלים
אמונהשיינא נחשוןנוף הגליל
יהודית בנגיחיה מושקא מרגליותבני ברק
פייגישיינא נחשוןנוף הגליל
חני מ'שיינא רוזנפלדירושלים
חנימנוחי פרידמןנוף הגליל
הדרמנוחי פרידמןנוף הגליל
מושקאשיינא רוזנפלדירושלים
דבורה לאהמנוחי פרידמןנוף הגליל
יוכבדשיינא רוזנפלדירושלים
נועהמנוחי פרידמןנוף הגליל
חוישיינא רוזנפלדירושלים
שלומיתרות אקבוםנוף הגליל
ריקירות אקבוםנוף הגליל
חוירות אקבוםנוף הגליל
שרי דוידוביץמושקא שטינברגרכפר חבד תיכון
חוהרות אקבוםנוף הגליל
הדסהחיה מושקא אברמדבני ברק
Dvoriרחלי אדלרנוף הגליל
אביגילרות אקבוםנוף הגליל
טובהרות אקבוםנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
ללירות אקבוםנוף הגליל
מושקי חלקחיה מושקא אברמדבני ברק
דבורירות אקבוםנוף הגליל
דבורייהודית סלמהבני ברק
תמירות אקבוםנוף הגליל
עליזהרות אקבוםנוף הגליל
פריאל מלכהחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקה חילובסקיחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיביתר-
חנה דרור לבנוןחיה מושקא אברמדבני ברק
שיינא מחסי מנדלסוןנוף הגליל
אביבהרות אקבוםנוף הגליל
זלדירות אקבוםנוף הגליל
770רות אקבוםנוף הגליל
חני שטרנפלדמושקא בורושנסקיירושלים
תאיר פרג'פורתאיר רחל צרפתיקרית גת
פרומיקרית מלאכי
מושקי לוימושקי כהןירושלים
שרה לויןדבורי סגלבאר שבע
רחליאביה מונגאיטירושלים
שיינאדריה רטהאוזנתניה
רות ד.רחל הדסה קורשירושלים
רבקהלאה אבישידירושלים
ע.עטליה דאבושאשקלון
רכפתחיה מושקא אברמדבני ברק
הילה חרדיםרחל הדסה קורשירושלים
מול דבשחיה מושקא אברמדבני ברק
בת שבע דנהמושקי כהןירושלים
חנה אודל כהןרחלי רוזנברגירושלים
מושקי גזלובסקיחני בנימיןקריות
חני ו.רחל הדסה קורשירושלים
גואףחיה מושקא אברמדבני ברק
ויקי שנהורסוןחיה מושקא אברמדבני ברק
נועם הראלחיה מושקא אברמדבני ברק
ירדנה לויחיה מושקא אברמדבני ברק
מאירה עדריחיה מושקא אברמדבני ברק
תימרית מינדהחיה מושקא אברמדבני ברק
מיכל יקוםחיה מושקא אברמדבני ברק
רחלחיה מושקא אברמדבני ברק
ורד בלכרחיה מושקא אברמדבני ברק
אורטל גולחיה מושקא אברמדבני ברק
ברכה עטיהחיה מושקא אברמדבני ברק
אדרתרחלי אדלדנוף הגליל
ימנן ברגלחיה מושקא אברמדבני ברק
חיהשיינא רוזנפלדירושלים
אמה אוריוןחיה מושקא אברמדבני ברק
דנה לוידחיה מושקא אברמדבני ברק
פרידל גרינבלחיה מושקא אברמדבני ברק
דבורישיינא רוזנפלדירושלים
אסתי משיינא רוזנפלדירושלים
הלל גמליאלטליה דאבושאשקלון
ליבי רשיינא רוזנפלדירושלים
חיהלהחנינתניה
יהודית ב"כשיינא רוזנפלדירושלים
חנירבקהנתניה
רבקה חיהחיה מושקא אברמדבני ברק
רותי יוספובחיה מושקא אברמדבני ברק
ללי כהנאשטערני כהןירושלים
שטערני כ'שיינא רוזנפלדירושלים
ברי דמיכובסקיחיה גטניוירושלים
אסתרקבוצותקרית מלאכי
מנוחהשיינא רוזנפלדירושלים
חיה יהודית כהנאמושקי לאופרירושלים
רחלי וועגמיכל מפעיקרית מלאכי
חיהמושקא שטיינברגרכפר חבד תיכון
חני הללקרית גת
חני אוריאןשירה פדידהאשקלון
דבורה לאה וספיצפת תיכון
דבורה לאהבנות תותחיות מהביצפרנוף הגליל
אנונימימושקא שטיינברגרכפר חבד תיכון
שיינא סגלבאר שבע
רבקה קטורזהמושקי גולדיןצפת תיכון
חנידבורה נדג'ראשקלון
רות אהרוןתאיר רחל צרפתיקרית גת
שטערני שיינברגרלאה בשירושלים
עמרם פדידהשירה פדידהאשקלון
לידור פדידהשירה פדידהאשקלון
אברהם פרץשירה פדידהאשקלון
חיה שרהחיה קמלנוף הגליל
גיטי שצקישיינא רוזנפלדירושלים
רחליסלמהנתניה
מיריתשירה פדידהאשקלון
מוריה טויטושירה פדידהאשקלון
פריידאמושקי לבקיבקרבאר שבע
שטערני דודמושקי לבקיבקרבאר שבע
מירישיינא רוזנפלדירושלים
שירה ל.שטערני כהןירושלים
ריקישיינא רוזנפלדירושלים
חיה מושקאשיינא רוזנפלדירושלים
רחלייהודית סלמהבני ברק
שולמיתשיינא רוזנפלדירושלים
דבורה לאה סדןאביגיל סדןקרית גת
רבקי סדןאביגיל סדןקרית גת
מימישיינא רוזנפלדירושלים
שיינישיינא רוזנפלדירושלים
שיינא שפרלינגשיינא שפרלינגנוף הגליל
אסנת מפעימיכל מפעיקרית מלאכי
אוריה‏רחל לאה ליפשיץצפת תיכון
חייקישיינא רוזנפלדירושלים
אוריה קובלקין‏אוריהצפת תיכון
מעייןשיינא רוזנפלדירושלים
שרה הרצלרות אקבוםנוף הגליל
שנאור קימחיחיה מושקא אברמדבני ברק
שלוימי הרצלרות אקבוםנוף הגליל
פיני הרצלרות אקבוםנוף הגליל
רבקהלהשיינא רוזנפלדירושלים
מושקי הרצלרות אקבוםנוף הגליל
רוחי ל.רחל הדסה קורשירושלים
אסתי הרצלרות אקבוםנוף הגליל
חנה הרצלרות אקבוםנוף הגליל
דוד סימוןחיה מושקא ויינטראובקרית מלאכי
שניאור הרצלרות אקבוםנוף הגליל
מלישטערני כהןירושלים
חיהתאיר רחל צרפתיקרית גת
חברהדבורה לאה קופצ'יקקרית מלאכי
ברכה קהניאליעל מילוביץ'נתניה
שולמיתטליה דאבושאשקלון
יצחק ויינטראובחיה מושקא ויינטראובקרית מלאכי
חנה בבאימיכל מפעיקרית מלאכי
נעמה קדושטוהר פחימהאשקלון
מנוחה רחלרחלי אדלרנוף הגליל
ענבר גמליאלחיה מושקא ויינטרובקרית מלאכי
ניצנה(שם חיבה)רחל הדסהירושלים
חיה מושקא לידרנחמה דינה הסופרביתר- בית חיה
חנהל'הדבורה לאה קופצ'יקקרית מלאכי
דבורהדבורה נדג'ראשקלון
מושקא אלונימושקי וינרנתניה
רותי מזרחימושקי כהןירושלים
דודאודיה גולקריות
שירהדבורי שטרןקריות
חני עזאגווישיינא שפרלינגנוף הגליל
מיכל טישלרחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקי ליפשיץרחל הדסה קורשירושלים
מלכיחבי מנדלסוןנוף הגליל
א. פקסוןשירה פקסוןכפר חבד תיכון
רחלי פקסוןשירה פקסוןכפר חבד תיכון
אופרהחיה מושקא אברמדבני ברק
.....שירהכפר חבד תיכון
חנישרהלה אקסלרודקריות
חניחסי מנדלסוןנוף הגליל
מושקא ניסיםחיה מושקא ויינטראובקרית מלאכי
שירי ליצמןשיינא רוזנפלדירושלים
שני מנחםחיה מושקא אברמדבני ברק
פרלהשיינאירושלים
חניחני פיזםקריות
שייני דייטשיהודית סלמהבני ברק
שרי כהןשיינא רוזנפלדירושלים
רבקיחני ליפסקרקרית מלאכי
אביגיילחני פיזםקריות
איתי קראביץחיה מושקא אברמדבני ברק
נויה מלמדחיה מושקא אברמדבני ברק
דבי דנסקרתאיר צרפתיקרית גת
דבי (דבורה לאה )רחלינוף הגליל
ירדן מלמדחיה מושקא אברמדבני ברק
אוסמתחיה מושקא אברמדבני ברק
דבורה לאה קסטיאלשיינא רוזנפלדירושלים
לינויחיה מושקא אברמדבני ברק
תפארתאביגילקרית גת
סנדרה מישאלחיה מושקא אברמדבני ברק
שיינא חוה איידלמןשטערנא שרה איידלמןקריות
גאלה מנבוצקיחיה מושקא אברמדבני ברק
מיכל ב.מושקא ווינטראובלקרית מלאכי
רבקהדבורי סגלבאר שבע
בסי אלראויחיה מושקא אברמדבני ברק
אידית ניליחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקי רוזנברגדבורי סגלבאר שבע
שירי ערדחיה מושקא אברמדבני ברק
מירי רבונוביץחיה מושקא אברמדבני ברק
דבורה וינרחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקהרבקה אליהובאר שבע
אילה כהןחיה מושקא אברמדבני ברק
מושקי אייזנבךשיינא רוזנפלדירושלים
ש.אשטערנא שרה איידלמןקריות
נחמה פולטחיה מושקא אברמדבני ברק
חדווה סגלחיה מושקא אברמדבני ברק
מירי לידרשיינא רוזנפלדירושלים
רחל הרמתחיה מושקא אברמדבני ברק
אודל חנוכהחיה מושקא אברמדבני ברק
חני הילהחיה מושקא אברמדבני ברק
מירי הלפריןשיינא רוזנפלדירושלים
מלכה מרכוסחיה מושקא אברמדבני ברק
תהילה אבניתאיר רחל צרפתיקרית גת
חןחיה מושקא אברמדבני ברק
לוסיחיה מושקא אברמדבני ברק
שייני דייטשרות אקבוםנוף הגליל
ברכה סלאווא איידלמןשטערנא שרה איידלמןקריות
חנירות אקבוםנוף הגליל
גאולהרות אקבוםנוף הגליל
דבורה רבקה איידלמןשטערנא שרה איידלמןקריות
מושקירות אקבוםנוף הגליל
ש.דשטערנא שרה איידלמןקריות
חנה רותרות אקבוםנוף הגליל
רותרות אקבוםנוף הגליל
שרה ליפשחיה מושקא אברמדבני ברק
אילה דבורה להאחיה מושקא אברמדבני ברק
שייני דייטשדינוש סויסהקרית גת
הינדי פרידמןבלומי פרידמןכפר חבד תיכון
שיינא הדרחיה מושקא אברמדבני ברק
חנהדינוש סויסהקרית גת
גאולהדינוש סויסהקרית גת
חוידינוש סויסהקרית גת
שירה וינרחיה מושקא אברמדבני ברק
אפרת לזובסקיחיה מושקא אברמדבני ברק
רותדינוש סויסהקרית גת
מושקידינוש סויסהקרית גת
רחלי קליחיה מושקא אברמדבני ברק
איני גבאיחיה מושקא אברמדבני ברק
רחלי מרזלחיה מושקא אברמדבני ברק
דסיטוהר פחימהאשקלון
אורלי חלקחיה מושקא אברמדבני ברק
עינבל ויזלחיה מושקא אברמדבני ברק
מלכי ליפשחיה מושקא אברמדבני ברק
יהודית וינרחיה מושקא אברמדבני ברק
משפחת גולברגחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקידבורי שטרןקריות
רחלידבורי שטרןקריות
דסידבורי שטרןקריות
דבורידבורי שטרןקריות
שטערנידבורי שטרןקריות
מלכידבורי שטרןקריות
אסתידבורי שטרןקריות
מושקירחליקריות
רבקי קאהןאביגיל סדןקרית גת
מוריהרחליקריות
שירהרחליקריות
מושקא אייזנבךשטערני כהןירושלים
שיינא אטדגישיינא אטדגילוד
חני קריאףדבורה לאה ורדיקריות
רבקידבורה לאה ורדיקריות
רחלידבורה לאה ורדיקריות
דסידבורה לאה ורדיקריות
דבורידבורה לאה ורדיקריות
אסתידבורה לאה ורדיקריות
שילת יצחקיקרית מלאכי
חניאודיה גולקריות
דסיאודיה גולקריות
מושקיאודיה גולקריות
שלהבתדבורה נדג'ראשקלון
עדידבורה נדג'ראשקלון
עילה שניידרחיה מושקא אברמדבני ברק
אביגיל שניידרחיה מושקא אברמדבני ברק
חיהלה קולטדבורי שטרןקריות
מושקידריה רטהאוזנתניה
נעמי שניידרחיה מושקא אברמדבני ברק
יעל יוחננובמיכל מפעיקרית מלאכי
שני שניידרחיה מושקא אברמדבני ברק
אריאלה שכטרMashe Schechterבאר שבע
רבקי רטיגדבורי שטרןקריות
דפנהדבורה נדג'ראשקלון
רבקי גודירבקי גודילוד
ביילאחיה מושקא צ'רניקובקרית מלאכי
רחל דבורהרחל דבורה ריזקובירושלים
מרחל דבורה ריזקובירושלים
שירה חלפוןדבורה נדג'ראשקלון
שירה חורידבורה נדג'ראשקלון
הודיהדבורה נדג'ראשקלון
מירי סטאריקשיינא רוזנפלדירושלים
חנה קירשרבקה קמלנוף הגליל
שיינא אטדגישיינא אטדגילוד
נעמי מעטוףרבקה נוטיקקרית מלאכי
שיינא שפרלינגחיה מושקא צרניקובקרית מלאכי
מישאלרחל קורשירושלים
Batia KaprowMashe Schechterבאר שבע
גיטי בינשטוקחיה מושקא מרגליותבני ברק
ליבי ויינרדבורי הלפרןבני ברק
רחליאביגיל סדןקרית גת
מש' פראןחיה מושקא אברמדבני ברק
שירה עמראנירבקי גודילוד
פנינה רבינוביץשיינא רוזנפלדירושלים
מושקא דבירץחיה מושקא אברמדבני ברק
מושקא מלחיה מושקא אברמדבני ברק
מושקי מיפעישיינא שפרלינגרחובות
תרחחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקי אלרואיחיה מושקא אברמדבני ברק
מיכל אדרחיה מושקא אברמדבני ברק
מושקא שם טובשני אליטובנתניה
צ'ארחיה מושקא אברמדבני ברק
מיכל לזרייןחיה מושקא אברמדבני ברק
אור חנהחיה מושקא אברמדבני ברק
מיכל קצביחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
אורטלחיה מושקא אברמדבני ברק
לירבחיה מושקא אברמדבני ברק
אורליןחיה מושקא אברמדבני ברק
מעיין שרה לביאדדבורה לאה זהביקריות
מנורחיה מושקא אברמדבני ברק
אושרותחיה מושקא אברמדבני ברק
דבורה לאה לביאדדבורה לאה זהביקריות
פרומיקרית מלאכי
חנה רבקה לביאדדבורה לאה זהביקריות
נויחיה מושקא אברמדבני ברק
תמר רחל לביאדדבורה לאה זהביקריות
ג'ואנהחיה מושקא אברמדבני ברק
חיה מושקא לביאדדבורה לאה זהביקריות
גל זיקחיה מושקא אברמדבני ברק
תמרדבורה נדג'ראשקלון
גלי וקסטולחיה מושקא אברמדבני ברק
ילדהמושקא שטיינברגרכפר חבד תיכון
הודיהחיה מושקא אברמדבני ברק
ליבי ויינרקרית גת
פרומיקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
נטליחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
חגיתחיה מושקא אברמדבני ברק
חניחיה מושקא אברמדבני ברק
סיגלחיה מושקא אברמדבני ברק
טלחיה מושקא אברמדבני ברק
עדינהחיה מושקא אברמדבני ברק
יודית טלירחיה מושקא אברמדבני ברק
ענת הודיהחיה מושקא אברמדבני ברק
ליטל דבירחיה מושקא אברמדבני ברק
פזחיה מושקא אברמדבני ברק
רעיהחיה מושקא אברמדבני ברק
ריקיחיה מושקא אברמדבני ברק
שירו רב יוסיחיה מושקא אברמדבני ברק
שירה ועקניןחיה מושקא אברמדבני ברק
שירה כוכב הצפוןחיה מושקא אברמדבני ברק
.....מושקא שטיינברגרכפר חבד תיכון
נעה כהןדבורה נדג'ראשקלון
דבורה לאהדבורה נדג'ראשקלון
ילדהרוזה רוזןכפר חבד תיכון
מושקי גרינבאוםמושקי כהןירושלים
ר אבנררחל הדסה קורשירושלים
רחליMashe Schechterבאר שבע
שירה עמראנירבקי גודילוד
פרומה פולונסקימושקי כהןירושלים
אדל סקאלקאמושקי כהןירושלים
רבקה סקאלקאמושקי כהןירושלים
שרה וינפלדמושקי כהןירושלים
אביטל וינפלדמושקי כהןירושלים
דינה בוכמןמושקי כהןירושלים
חנה רייזל שיינקרמושקי כהןירושלים
חיה מושקא שיינקרמושקי כהןירושלים
מרים גנץמיכל מפעיקרית מלאכי
מרים ביינישמושקי כהןירושלים
נעמי גנץמיכל מפעיקרית מלאכי
חני לוקשיןמושקי כהןירושלים
לייזר גנץמיכל מפעיקרית מלאכי
אדל יקובובמושקי כהןירושלים
נחמה אייזמןמושקי כהןירושלים
שיינא תמריןמושקי כהןירושלים
פרומיקרית מלאכי
לאה בשמושקי כהןירושלים
קיילא פלדמןמושקי כהןירושלים
סימה מאכליןמושקי כהןירושלים
שמחה גוסמושקי כהןירושלים
תמר רחלדבורי שטרןקריות
פרומיקרית מלאכי
דוד יצחק שוהרחל הדסה קורשירושלים - עטרת חן
אדל בארנבאוםחיה לאה רוכליןירושלים
צביהדבורה נדג'ראשקלון
שטערני רייניץדבורי פרנקלרחובות
נ.מחיה מושקא מרגליותבני ברק
שרידבורה נדג'ראשקלון
נעמהדבורה נדג'ראשקלון
מושקי מזרחימושקי כהןירושלים
אסתרדבורה נדג'ראשקלון
חיה כהןסניף כפ"חכפר חבד תיכון
דובער גודירבקי גודילוד
ליאל לחוביץחיה מושקא אברמדבני ברק
מ. מרגליותחיה מושקא מרגליותבני ברק
פנחסרבקי גודילוד
שרי אשלגיחיה מושקא אברמדבני ברק
עמיתחיה מושקא אברמדבני ברק
אתירבקי גודילוד
נטליחיה מושקא אברמדבני ברק
נועהדבורה נדג'ראשקלון
חני מנשהחיה מושקא אברמדבני ברק
עודד שביטחיה מושקא אברמדבני ברק
מוריהדבורה נדג'ראשקלון
דפנה נחמןחיה מושקא אברמדבני ברק
אורלי זכותחיה מושקא אברמדבני ברק
יעל אראליחיה מושקא אברמדבני ברק
שרית פטאל כהןחיה מושקא אברמדבני ברק
מיריתדבורה נדג'ראשקלון
שרון דכלוחיה מושקא אברמדבני ברק
גילה מזוזחיה מושקא אברמדבני ברק
חנה רוזנשטייןחיה מושקא אברמדבני ברק
לירז מחמואסחיה מושקא אברמדבני ברק
מוסי הרשקורבקי גודילוד
פרומה בליזינרחיה מושקא אברמדבני ברק
מושקא אלחררהנציגותקרית גת
מעיין לוידבורה נדג'ראשקלון
תאיר חנה אוחיוןרבקה קמלנוף הגליל
מושקא בנימיןדבורה לאה ורדיקריות
שטערני מדוילרבקי גודילוד
תמר שוהרחל הדסהירושלים - עטרת חן
בלומי וילהלםדבורי הלפרןבני ברק
מינדי שמרלינגחיה מושקא אברמדבני ברק
נויהחיה מושקא אברמדבני ברק
מיכלחיה מושקא אברמדבני ברק
שמרית ניטלחיה מושקא אברמדבני ברק
עדיחיה מושקא אברמדבני ברק
בלומי וילהלםדבורי שטרןקריות
שבי ליפשחיה מושקא אברמדבני ברק
יהודית ליפשחיה מושקא אברמדבני ברק
חני מרגליותחיה מושקא מרגליותבני ברק
פרחחיה מושקא אברמדבני ברק
מורןחיה מושקא אברמדבני ברק
מיהחיה מושקא אברמדבני ברק
נטע טרבלסיחיה מושקא אברמדבני ברק
חניחיה מושקא אברמדבני ברק
יעלחיה מושקא אברמדבני ברק
חנה דחיה מושקא אברמדבני ברק
אלישבעחיה מושקא אברמדבני ברק
770מושקא שטיינברגרכפר חבד תיכון
חנה הלמןדבורה לאה זהבי שאין כמוהקריות
עניחיה מושקא אברמדבני ברק
יוסף יצחק נוטיקרבקה נוטיקקרית מלאכי
בת אלחיה מושקא אברמדבני ברק
ריקי לבנהרץדבורה לאה זהביקריות
מיכלחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
חןחיה מושקא אברמדבני ברק
נדב כהןחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
יוכבד גארשיחיה מושקא מרגליותבני ברק
תהילה סנדרוסידבורה נדג'ראשקלון
נחמה דינהחיה מושקא אברמדבני ברק
רותי ז.חיה מושקא מרגליותבני ברק
רוניתחיה מושקא אברמדבני ברק
חני קריאףכל מיני בנותקריות
טובי שכטרחיה מושקא מרגליותבני ברק
חני וויסחיה מושקא מרגליותבני ברק
בת שבעחיה מושקא אברמדבני ברק
מנוחי גרוסמןשיינא שפרלינגנוף הגליל
אבגילחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומהחיה מושקא אברמדבני ברק
מלכי כהןMashe Schechterבאר שבע
איתןחיה מושקא אברמדבני ברק
נועה רעותחיה מושקא אברמדבני ברק
7070מושקא שטיינברגרכפר חבד תיכון
רבקיחנה תורקריות
רוזהבלומי פרידמןכפר חבד תיכון
שמעיהמיכל מפעיקרית מלאכי
דסיחנה תורקריות
מרים גנץמיכל מפעיקרית מלאכי
נעומי מעטוףמיכל מפעיקרית מלאכי
אלקיןדבורה לאה קעניגבני ברק
רבקה קניגMashe Schechterבאר שבע
חיושמושקא שטיינברגרכפר חבד תיכון
לייזר גנץמיכל מפעיקרית מלאכי
שירה זטלאויMashe Schechterבאר שבע
חיה מושקא שהינושילת יצחקיקרית מלאכי
ברכה היצחקידבורה לאה זהביקריות
חני מנדלוביץדבורה לאה זהביקריות
דבוריחנה תורקריות
חני ערדדבורה לאה זהביקריות
מושקא בוגרדדבורה לאה זהביקריות
הדר כהןקרית גת
רחלי קריפורדבורה לאה זהביקריות
מושקא שטרסברגחסי מנדלסוןנוף הגליל
שרהלה ג'רופידבורה לאה זהביקריות
דבורה לאהרחלי לויקרית מלאכי
חוי לוריאמושקי לבקיבקרבאר שבע
רבקוששיינא שפרלינגנוף הגליל
נוימושקי כהןירושלים
אנונימיתנחמה דינה שטרןקריות
מלכישיינא שפרלינגנוף הגליל
מושקירחלי לויקרית מלאכי
פנינהשיינא שפרלינגנוף הגליל
יעלשיינא שפרלינגנוף הגליל
גאיהשיינא שפרלינגנוף הגליל
בתיהשיינא שפרלינגנוף הגליל
חני אדלרד.ל זהבי חיימשליקריות
עליזהשיינא שפרלינגנוף הגליל
טליהשיינא שפרלינגנוף הגליל
שטערנה שרה בבליחיה מושקא אברמדבני ברק
דינה שניאורסאהןרות אקבוםנוף הגליל
אביגילשיינא שפרלינגנוף הגליל
תמררחלי לויקרית מלאכי
אסתי מרנץמושקי לבקיבקרבאר שבע
אליהו ממןחיה מושקא אברמדבני ברק
שטערני ורטמןשיינא שפרלינגנוף הגליל
דבורירחלי לויקרית מלאכי
יעל רוכליןחיה לאה רוכליןירושלים
שרהמושקי כהןירושלים
שירהטוהר פחימהאשקלון
דינהשיינא שפרלינגנוף הגליל
רבקי סנגאויקרית גת
אביטלשיינא שפרלינגנוף הגליל
חיה מושקא בקושרחל הדסה קורשירושלים
חנה מיירסשיינא רוזנפלדירושלים
פרידהשיינא שפרלינגנוף הגליל
חיהשיינא שפרלינגנוף הגליל
צביה מורגנשטרייןשיינא רוזנפלדירושלים
שירהרבקה נוטיקקרית מלאכי
חנישיינא שפרלינגנוף הגליל
גלישיינא שפרלינגנוף הגליל
תמררחל הדסה קורשירושלים
יעל לחוביץחיה מושקא אברמדבני ברק
נעמה גולדברגשיינא רוזנפלדירושלים
חסידה של הרביבלומי וילהלםקריות
רוחירחל הדסה קורשירושלים
יהודית וינרנתניה
חיה מושקא בן עמרםשיינא רוזנפלדירושלים
אורית דבושטליה דאבושאשקלון
מוריה סימן טובדבורה נדג'ראשקלון
סמדר דהןחיה מושקא מרגליותבני ברק
רוחי שוורץחיה מושקא מרגליותבני ברק
שירה עמרדבורה נדג'ראשקלון
אפרת עמרדבורה נדג'ראשקלון
שפרה וינגרטןחיה מושקא מרגליותבני ברק
חייקי מוריאלרבקה נוטיקקרית מלאכי
מושקי וינרחיה מושקא אברמדבני ברק
מירי וינגרטןחיה מושקא מרגליותבני ברק
מלכי וינגרטןחיה מושקא מרגליותבני ברק
ברכהחיה מושקא אברמדבני ברק
נחמה דינה ארפישיינא רוזנפלדירושלים
מרגליותחיה מושקא אברמדבני ברק
מנורחיה מושקא אברמדבני ברק
הודיה שובלדבורה נדג'ראשקלון
יהודיתשיינא שפרלינגנוף הגליל
אמונהשיינא שפרלינגנוף הגליל
אוריחיה מושקא אברמדבני ברק
שרירבקה נוטיקקרית מלאכי
מנוחירבקה נוטיקקרית מלאכי
חייקירבקה נוטיקקרית מלאכי
סליחיה מושקא אברמדבני ברק
יהודיתרבקה נוטיקקרית מלאכי
אביחיה מושקא אברמדבני ברק
חנירבקה נוטיקקרית מלאכי
שרה קניגדבורה לאה קניגבני ברק
דבורה איזנמןדבורה לאה קניגנתניה
אסתירבקה נוטיקקרית מלאכי
אלעדחיה מושקא אברמדבני ברק
חנירבקה נוטיקקרית מלאכי
איידירבקה נוטיקקרית מלאכי
מושקארבקה נוטיקקרית מלאכי
שרי כהןרבקה נוטיקקרית מלאכי
תמרמנוחה שוורץירושלים
נחמה דינהרבקה נוטיקקרית מלאכי
מלכירבקה נוטיקקרית מלאכי
ביילארבקה נוטיקקרית מלאכי
איילהרבקה נוטיקקרית מלאכי
ריקירבקה נוטיקקרית מלאכי
ציפושרבקה נוטיקקרית מלאכי
רייזירבקה נוטיקקרית מלאכי
חגיתרבקה נוטיקקרית מלאכי
דינירבקה נוטיקקרית מלאכי
פנינהרבקה נוטיקקרית מלאכי
הדסהרבקה נוטיקקרית מלאכי
איריס סיניחיה מושקא אברמדבני ברק
גליה ברואונשטייןחיה מושקא אברמדבני ברק
דינישיינא משיקרית גת
מושקי רייניץשיינא רוזנפלדירושלים
רחלישיינאקרית גת
ירדנה המיליןחיה מושקא אברמדבני ברק
מושקישיינאקרית גת
מטי ברזילחיה מושקא אברמדבני ברק
יונה לוירוזה רוזןכפר חבד תיכון
חיה מושקארחלי לויקרית מלאכי
מיכל יתוםחיה מושקא אברמדבני ברק
מיכל עזרןטוהר פחימהאשקלון
רזינהחיה מושקא אברמדבני ברק
מושקי ארוזי ערנטרויירושלים
שטערני ריבקחיה מושקא אברמדבני ברק
רות אורןחיה מושקא אברמדבני ברק
מילישיינא שפרלינגנוף הגליל
זריתחיה מושקא אברמדבני ברק
חיה מושקא חדאדחני דגןבני ברק
שטרני פירקוביץחיה מושקא אברמדבני ברק
עילאי דבושטליה דאבושאשקלון
חיה רוזנשטייןחיה מושקא אברמדבני ברק
שרה אבליןאלישבע אבליןבני ברק
מרדכיטליה דאבושאשקלון
יהודית לבקיבקרמושקי לבקיבקרבאר שבע
דינה בירחיה מושקא אברמדבני ברק
רותרחל הדסה קורשירושלים
מושקירחל הדסה קורשירושלים
ר. גינזבורגאלישבע אבליןבני ברק
אורית מאדפיסחיה מושקא אברמדבני ברק
ליאןמושקי כהןירושלים
הודיה סבגמושקי כהןירושלים
ח. גינזבורגאלישבע אבליןבני ברק
ליהי ייעקובמושקי כהןירושלים
שירה סמיונובמושקי כהןירושלים
לאה טישלרחיה מושקא אברמדבני ברק
מריים חממימושקי כהןירושלים
שטערני לבקיבקרמושקי לבקיבקרבאר שבע
מורגחיה מושקא אברמדבני ברק
תהל כהןמושקי כהןירושלים
יוכבד בירחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
נוי אבקסיסמושקי כהןירושלים
מיכל מסיקהחיה מושקא אברמדבני ברק
שליחיה מושקא אברמדבני ברק
זמירהחיה מושקא אברמדבני ברק
שרונה אוריןחיה מושקא אברמדבני ברק
חיה מושקא מפעימיכל מפעיקרית מלאכי
רבקה אבליןאלישבע אבליןבני ברק
אסנת מפעימיכל מפעיקרית מלאכי
מוריה סולימןשיינא אידה גריבץנוף הגליל
נחמיה מפעימיכל מפעיקרית מלאכי
נחמהאלישבע אבליןבני ברק
מיכל רהבחיה מושקא אברמדבני ברק
.רוזה רוזןכפר חבד תיכון
שרה מפעימיכל מפעיקרית מלאכי
אלישבע אבליןדבורי הלפרןבני ברק
לואיזחיה מושקא אברמדבני ברק
לוי מפעימיכל מפעיקרית מלאכי
אוריהרחלי לויקרית מלאכי
לאה פורטיסחיה מושקא אברמדבני ברק
לוי יצחק כהןמיכל מפעיקרית מלאכי
מוניקה סופירחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקה מפעימיכל מפעיקרית מלאכי
חיה מושקא סוסןמיכל מפעיקרית מלאכי
ענת עמרחיה מושקא אברמדבני ברק
שרה בקווזהמיכל מפעיקרית מלאכי
חנהדבורי סגלבאר שבע
חיה מושקא קורןחיה מושקא קורןלוד
שירה שטריתטוהר פחימהאשקלון
ליטל שחרשיינא רוזנפלדירושלים
חנירוזה רוזןכפר חבד תיכון
שיינא רוזנבויםשרה רוזנבויםצפת תיכון
נחמה דינה רוזנבויםשרה רוזנבויםצפת תיכון
רבקי רוזנבויםשרה רוזנבויםצפת תיכון
רותיבולמי ויללהםקריות
מנוחיבולמי ויללהםקריות
נחמיבולמי ויללהםקריות
שרהרחליקריות
שושיבולמי ויללהםקריות
רבקי גולחיה לאה רוכליןירושלים
רינהבולמי ויללהםקריות
שטרנא שרה אברמדחיה מושקא אברמדבני ברק
שושנהכל מיני בנותקריות
שיינאחנה תורקריות
מוסירחליקריות
אדלבולמי ויללהםקריות
תהילהבולמי ויללהםקריות
הודיהחנה תורקריות
חיה מושקא דרוקשרה רוזנבויםצפת תיכון
חיה מושקאשרה רוזנבויםצפת תיכון
מריםאודיה גולקריות
נועהחנה תורקריות
מיכל סימן טובחיה מושקא אברמדבני ברק
מיכה בר לויחיה מושקא אברמדבני ברק
שרהלהרחליקריות
הרבנית רחל הנדלחיה מושקא אברמדבני ברק
שפרה יעקובוביץחנה שרה קייקרית גת
מושקי דרוקרבקי הספרצפת תיכון
קסםחיה מושקא אברמדבני ברק
אפרתכל מיני בנותקריות
מריםאנונימיתקרית גת
מיכלדבורה נדג'ראשקלון
יאעל פדמןחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקידבורה נדג\'ראשקלון
איריס ברנבחיה מושקא אברמדבני ברק
ריקיכל מיני בנותקריות
דינהחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקה סילםאלישבע סילםירושלים
מוריה אורחיה מושקא אברמדבני ברק
דליהבולמי ויללהםקריות
עדיתחיה מושקא אברמדבני ברק
חיה מושקא בלולורות אקבוםנוף הגליל
גנית זניתחיה מושקא אברמדבני ברק
צביהבולמי ויללהםקרית גת
גבריאלהחיה מושקא אברמדבני ברק
יעל מכלוףדבורה נדג\'ראשקלון
שרית מכלוףדבורה נדג\'ראשקלון
נויה ברכהחיה מושקא אברמדבני ברק
אילנה בסןחיה מושקא אברמדבני ברק
נויהכל מיני בנותקריות
כהןאנונימיתקריות
סענדיחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקי גלייזרשיינא צ'רניקובקריות
חיה דונהחיה מושקא אברמדבני ברק
אבישגבולמי ויללהםקריות
חדווה אמיתידבורי סגלבאר שבע
יעל פלדמןחיה מושקא אברמדבני ברק
רעותחנה תורקריות
מרכהןאנונימיתקריות
ברכה גבאיריבי גבאינתניה
רינהדבורי שטרןקריות
שילתדבורי שטרןקריות
חנה שירהדבורי שטרןקריות
מירידבורי שטרןקריות
חנה עטרMashe Schechterבאר שבע
מיהדבורי שטרןקריות
מירי דיץחיה מושקא אברמדבני ברק
טובהדבורי שטרןקריות
רבקה בן קישבלומי וילהלםקריות
רבקי קופרמןחברה מהכיתהקרית גת
לאהדבורי שטרןקריות
יודה דייטחיה מושקא אברמדבני ברק
דבורה לאהדבורי שטרןקריות
בלומי פרידמןבלומי פרידמןכפר חבד תיכון
חיה מושקא פרברנוף הגליל
זכותדבורי שטרןקריות
מירהדבורי שטרןקריות
חני שרוןשיינא שפרלינגנוף הגליל
שיינא שפרלינגנוף הגליל
הודיהרחל הדסה קורשירושלים
מעייןדבורי שטרןקריות
שיראלדבורי שטרןקריות
אורדבורי שטרןקריות
דפנהדבורי שטרןקריות
י'שטערני כהןירושלים
אהובה וינסטוןחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
אורה מויאלענוה גרוןירושלים - עטרת חן
דנהדבורה נדג\'ראשקלון
מנוחי קופצ'יקרות אקבוםנוף הגליל
לינוי לררחיה מושקא בלולונוף הגליל
מושקא ערנטריירוזי ערנטרויירושלים
--שילת יצחקיקרית מלאכי
רבקה בן קישרבקה בן קישקריות
**דבורה לאה קופצ'יקקרית מלאכי
בתשבעמוסיא ווילשנסקיצפת תיכון
נעה ברנזוןיהודית וינרנתניה
הדרהדבורי שטרןקריות
עדןדבורה נדג'ראשקלון
שיראלדבורה נדג'ראשקלון
פרידאדבורי שטרןקריות
שרהדבורה נדג'ראשקלון
חיה שרהדבורי שטרןקריות
גאולהדבורי שטרןקריות
מנוחהדבורה נדג'ראשקלון
איידידבורי שטרןקריות
בלומי וילהלםרבקה בן קישקריות
בת שבע גרוןענוה גרוןירושלים - עטרת חן
דבורה שירהדבורי שטרןקריות
חסי כהןדבורי שטרןקריות
תמר מקרית גת
הודיה רחלדבורי שטרןקריות
תמר עמרמוריה עמרקרית גת
תמרדבורי שטרןקריות
מוריה גמליאלדבורה נדג'ראשקלון
תמר עמריעל אוריינשטייןקרית גת
דבורי כהןיעל אורנשטייןקרית גת
חנידבורה לאה ורדיקריות
נחמה דינהדבורי שטרןקריות
דבימוריה עמרקרית גת
מלכירבקה בן קישקריות
אורלדבורי שטרןקריות
פרידבורי שטרןקריות
ללידבורי שטרןקריות
אורנהדבורי שטרןקריות
מושקי לאופרדבורי לאופרירושלים
רחלי בקרחל הדסה קורשירושלים
אורלידבורי שטרןקריות
נעמהרחלי לויקרית מלאכי
מלכה חיהחיהלה גולדפרבקריות
דבוריחיהלה גולדפרבקריות
שירזחיהלה גולדפרבקריות
דבורה מריםרבקה בן קישקריות
בלומי וילהלםשייני גלייזרקריות
מריםםםרבקה בן קישקריות
גיטי רבינוביץשיינא רוזנפלדירושלים
לירוןדבורי שטרןקריות
איילהרחלי לויקרית מלאכי
אוסידבורי שטרןקריות
שטערנה שרה אברמדחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקהלה קטורזהשיינא רוזנפלדירושלים
שיפידבורי שטרןקריות
רוזהדבורי שטרןקריות
ציפידבורי שטרןקריות
יוסף יצחק דרור לבנוןחיה מושקא אברמדבני ברק
אסתר הדסהדבורי שטרןקריות
בתיהדבורי שטרןקריות
מירי קנלסקישיינא רוזנפלדירושלים
מיטלדבורי שטרןקריות
שריתדבורי שטרןקריות
רבקי וולפאשיינא רוזנפלדירושלים
מיכלדבורי שטרןקריות
קיילידבורי שטרןקריות
נעומידבורי שטרןקריות
רבקה פאלייחנהלה פיזםצפת תיכון
סיגלדבורי שטרןקריות
חיהלה קולטחיהלה גולדפרבקריות
נעמי שגיבחנה שגיבבני ברק
טוהר כהןרבקה בן קישקריות
הודיה יSheina Gribetsנוף הגליל
מושקא כהןרבקה בן קישקריות
חיהלה גולדפרבחיהלה גולדפרבקריות
סיגל כהןרבקה בן קישקריות
רחלי סדובסקיחיהלה גולדפרבקריות
חני כהןרבקה בן קישקריות
חיושבלומי וילהלםקריות
נעמי בראלחיהלה גולדפרבקריות
מרים כהןרבקה בן קישקריות
טל ברכה גרוןענוה גרוןירושלים - עטרת חן
מיריבלומי וילהלםקריות
רבקה בן קיששייני גלייזרקריות
שיררחלי חרמץבני ברק
תאיר אביגדורחיהלה גולדפרבקריות
תמר אורגוביחיהלה גולדפרבקריות
מוסי אויירכמןחיהלה גולדפרבקריות
מירב שביטחני בליליבני ברק
חסוימושקי כהןירושלים
מושקי אייזנבךחיהלה גולדפרבקריות
שירירוזי ערנטרויירושלים
תפארת בכרחיהלה גולדפרבקריות
מושקא וילהלםחיהלה גולדפרבקריות
חסי שפרינגר קריותחיה רחל דויטשרקריות
דבורה לאה זגהחיהלה גולדפרבקריות
יוכבד כהןשטערני כהןירושלים
רבקי לויחיהלה גולדפרבקריות
למה סןיסהחיהלה גולדפרבקריות
ליה סויסהחיהלה גולדפרבקריות
שאול וינגורטשירה וינגורטירושלים - עטרת חן
חיהלה קולטבלומי וילהלםקריות
חני הרצלשרה רוזנבויםצפת תיכון
רחלי דניאלשרה רוזנבויםצפת תיכון
רבקה פיגלשטוקחיהלה גולדפרבקריות
מושקאשרה רוזנבויםצפת תיכון
חיהלה קולטחיהלה גולדפרבקריות
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
חסי רוזנברגחיהלה גולדפרבקריות
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
מלכי שטרןחיהלה גולדפרבקריות
דבורה לאה שפרחיהלה גולדפרבקריות
ישראל דרור לבנוןחיה מושקא אברמדבני ברק
ברוך יהודהשירה וינגורטירושלים - עטרת חן
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
מנחםחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
ערןחיה מושקא אברמדבני ברק
גלית לאהSheina Gribetsנוף הגליל
חיהלה קולטרבקה בן קישקריות
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
אלעזר מאיר ישראלשירה וינגורטירושלים - עטרת חן
חיים יוסף דודשירה וינגורטירושלים - עטרת חן
שניאור זלמןשירה וינגורטירושלים - עטרת חן
מושקי קליחיהלה גולדפרבקריות
נחמה לאה קורנטחיהלה גולדפרבקריות
מירב לויחני בליליבני ברק
רבקי כהן אלורוחיהלה גולדפרבקריות
נעמי בראלחיהלה גולדפרבקריות
שמואל מנדל טוביהשירה וינגורטירושלים - עטרת חן
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
רחלי גולדפרבחיהלה גולדפרבקריות
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
ציפי גולדפרבחיהלה גולדפרבקריות
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
רות גולדפרבחיהלה גולדפרבקריות
פרומיקרית מלאכי
מרים גופיןחסי מנדלסוןנוף הגליל
חיהלה קולטדבורי שטרןקריות
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
נחמה דרוקמיכל מפעיקרית מלאכי
נועהורד מקמלנוף הגליל
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
מירירבקה בן קישקריות
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
רחלורד מקמלנוף הגליל
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
לאהורד מקמלנוף הגליל
מיכלדינה מקובצקיקרית מלאכי
מירי אששחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
חיהדינה מקובצקיקרית מלאכי
מירי גערליצקיחיה מושקא אברמדבני ברק
חיה סדינה מקובצקיקרית מלאכי
מיהחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
דבורהדינהקרית מלאכי
רבקה קליחיה מושקא אברמדבני ברק
יעלורד מקמלנוף הגליל
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
דבורה לאהדינהקרית מלאכי
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
רבקה דדוןרחלי חרמץבני ברק
מושקא קליחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
רותדינהקרית מלאכי
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
חני קריאףחיהלה גולדפרבקריות
מאחיהלה גולדפרבקריות
רבקהדינהקרית מלאכי
מושקי אלבחריחיה מושקא אברמדבני ברק
הדרה כהןדבורי שטרןקריות
רחל אמונהמלכה שמחה ענטביירושלים - עטרת חן
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
חיושהדרהקריות
אסתי לוינזוןדינהקרית מלאכי
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
רחלי אלבחריחיה מושקא אברמדבני ברק
הדרה כהןדבורי שטרןקריות
חיהלה גולדפרברבקה בן קישקריות
אילהמלכה שמחה ענטביירושלים - עטרת חן
חסי כהןחיהלה גולדפרבקריות
בתיהתהילה שיפמןבני ברק
טוהר כהןחיהלה גולדפרבקריות
שחררוזה רוזןכפר חבד תיכון
חנה כהןחיה מושקא אברמדבני ברק
חנה הודיהמלכה שמחה ענטביירושלים - עטרת חן
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
מושקא כהןחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
חיהלה גולדפרבהדרה כהןקריות
נועה לאהמלכה שמחה ענטביירושלים - עטרת חן
רבקה בן קישחיהלה גולדפרבקריות
ליהי פרץחיה מושקא אברמדבני ברק
אסתיאסתי פרידקיסקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
חיהלה גולדפרבדבורי שטרןקריות
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
חיהמלכה שמחה ענטביירושלים - עטרת חן
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
רבקה בן קישהדרה כהןקריות
חיה ניצןחני בליליבני ברק
מלכה שמחה ענטבימלכה שמחה ענטביירושלים - עטרת חן
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
שירה וינגורטשירה וינגורטירושלים - עטרת חן
מושקאדבורה נדג'ראשקלון
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
מיריהדרה כהןקריות
מעיין צורירבקה בן קישקריות
חיה מושקא גלפריןרבקה בן קישקריות
אורפזדבורה נדג'ראשקלון
הדסדבורה נדג'ראשקלון
בלומי וילהלםהדרה כהןקריות
מעיין צורירבקה בן קישקריות
אביגילדבורה נדג'ראשקלון
יעלידבורה נדג'ראשקלון
פרומי גלינסקיעל דעת עצמיקרית מלאכי
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
הודיה מלכהדבורה נדג'ראשקלון
מרים ריבררבקה בן קישקריות
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
יובלחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
חיהורד מקמלנוף הגליל
פרומיקרית מלאכי
פרומי גלינסקיעל דעת עצמיקרית מלאכי
רבקיהדרהקריות
מ.חיהלה גולדפרבקריות
ד.חיהלה גולדפרבקריות
דסיהדרהקריות
חיה מושקא גלפריןחיהלה גולדפרבקריות
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
כוהניתחיהלה גולדפרבקריות
פרומיקרית מלאכי
דבוריהדרהקריות
דבורי סגלשיינא סגלבאר שבע
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
בלומי וילהלםחיהלה גולדפרבקריות
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
פרומיקרית מלאכי
חיהלההדרהקריות
ייאיייחיהלה גולדפרבקריות
זיסי פרידמןבלומי פרידמןכפר חבד תיכון
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
מור זיידןחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
רחליהדרהקריות
טוהר בראשיחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
סיגלית טמירחיה מושקא אברמדבני ברק
מרים ריברהדרה כהןקריות
חניורד מקמלנוף הגליל
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
מוסיא מונדשייןשטערנא בורקיסירושלים
ברכהורד מקמלנוף הגליל
דניאלה בנדיןחיה מושקא אברמדבני ברק
תמר מזורשטערנא בורקיסירושלים
לללחיהלה גולדפרבקריות
רבקה פיינטוךמושקי כהןירושלים
שירהורד מקמלנוף הגליל
מיכל מונחהמושקי כהןירושלים
שרה קעניגחיה מושקא אברמדבני ברק
רבקיחיהלה גולדפרבקריות
זיסי ערנטרויימושקי כהןירושלים
חני סלוניםשטערנא בורקיסירושלים
חיהורד מקמלנוף הגליל
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
נחמה דינה חביבחיה מושקא אברמדבני ברק
רחליחיהלה גולדפרבקריות
מיכל מונחהמושקי כהןירושלים
חיה מושקא גלפריןהדרה כהןקריות
עדי תנעמישטערנא בורקיסירושלים
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
מושקאורד מקמלנוף הגליל
דסיחיהלה גולדפרבקריות
אביביתחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומיקרית מלאכי
דבוריחיהלה גולדפרבקריות
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
חנהורד מקמלנוף הגליל
ג'ולי הדרחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
רבקה סוייסהשטערנא בורקיסירושלים
דבורה לאה פולקמושקא שטיינברגרכפר חבד תיכון
פרומי גלינסקיעל דעת עצמיקרית מלאכי
מרים ריברחיהלה גולדפרבקריות
פרומי גלינסקיעל דעת עצמיקרית מלאכי
חני קריאףרבקה בן קישקריות
פרומי גלינסקיאף אחדקרית מלאכי
דניאל זילבנרנשטייןחיה מושקא אברמדבני ברק
פרומי גלינסקיעל דעת עצמיקרית מלאכי
פרומי גלינסקיעל דעת עצמיקרית מלאכי
פרומי גלינסקיעל דעת עצמיקרית מלאכי
בסינחמה טורקובירושלים
רבקישייני גלייזרקריות
רחלישייני גלייזרקריות
תוסית שרוניחיה מושקא אברמדבני ברק
דסישייני גלייזרקריות
חיה מושקא גלפריןדבורי שטרןקריות
נחמיMashe Schechterבאר שבע
חיהלהשייני גלייזרקריות
שיינאהודיה גולקריות
יעל סמגהשטערנא בורקיסירושלים
חיהלה גולדפרבהדרה כהןקריות
מוסי רבינוביץשטערנא בורקיסירושלים
ציפי גולדפרבהדרה כהןקריות
סטערנא אלקבץשטערנא בורקיסירושלים
רחלי גולדפרבהדרה כהןקריות
חני קריאףרבקה בן קישקריות
דבוריאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
רוזה וואנטששטערנא בורקיסירושלים
חיהלה גולדפרברבקה בן קישקריות
חיהאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
שירה שוורץשטערנא בורקיסירושלים
ציפי גולדפרברבקה בן קישקריות
דבורה לאהאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
רחלי גולדפרברבקה בן קישקריות
רעיהדבורה נדג'ראשקלון
חניאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
שיינאאודיה גולקריות
רבקירבקה בן קישקריות
מושקאאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
רחלירבקה בן קישקריות
חיה מושקאאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
דסירבקה בן קישקריות
שיינאאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
רבקהאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
דבורירבקה בן קישקריות
.שיינא סגלבאר שבע
אהרנצ'וק שוהרחל הדסה קורשירושלים
ריזי ששונקיןשרה רוזנבויםצפת תיכון
דבורה לאהאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
אסתי פישרשרה רוזנבויםצפת תיכון
💝דבורי סגללוד
שושנה לאהאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
תמר לוישרה רוזנבויםצפת תיכון
חיהלהרבקה בן קישקריות
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
דבורה לאהאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
חנידבוריבני ברק
יהודית הרצלשרה רוזנבויםצפת תיכון
מנוחיאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
חני קריאףדבורי שטרןקריות
רחליאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
פרומי גלינסקיעל דעת עצמיקרית מלאכי
שיינדיאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
מוסי זימרמןשרה רוזנבויםצפת תיכון
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
רחלידבורי שטרןקריות
מושקיאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
דסידבורי שטרןקריות
שיר פרטושדבורה נדג'ראשקלון
פרומי גלינסקיקרית מלאכי
רותאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
חיהלהדבורי שטרןקריות
אסתיאמלי אסתי רוזה ורחליכפר חבד תיכון
ח.אודיהקריות
מ.שטערנאקריות
מושקי בן קיששרה רוזנבויםצפת תיכון
שיינאהדרהקריות
חני מינצברגשרה רוזנבויםצפת תיכון
פייגי פאליישרה רוזנבויםצפת תיכון
מושקאהדרהקריות
מוסיהדרה כהןקריות
שניהדרהקריות
מושקישרה רוזנבויםצפת תיכון
רעותהדרהקריות
שרהלההדרהקריות
דבורה לאה מרגליותבלומי וילהלםקריות
מיכלרחלי חרמץבני ברק
שרון פדידהשירה פדידהאשקלון
שילת לוישירה פדידהאשקלון
נועה לוישירה פדידהאשקלון
תומר פדידהשירה פדידהאשקלון
חני קריאףדבורה לאה ורדיקריות
תום סלמוןשירה פדידהאשקלון
אביטלמושקי כהןירושלים
רבקידבורה לאה ורדיקריות
יוני פדידהשירה פדידהאשקלון
אודלמושקי כהןירושלים
רחלידבורה לאה ורדיקריות
דסידבורה לאה ורדיקריות
דבורידבורה לאה ורדיקריות
חיהלהדבורה לאה ורדיקריות
נעמי רחל קובלקיןדבוריבני ברק
חנהרחלי זלמנובכפר חבד תיכון
שיינאהדרהקריות
כהןרחלי זלמנובכפר חבד תיכון
תאירהדרהקריות
שושנההדרהקריות
חנה שירההדרהקריות
מושקאלההדרהקריות
דבורי ..הדרה כהןקריות
בתיההדרהקריות
שיינא שפרלינגהדרה כהןקריות
אסתר ברכה ולסמושקי לבקיבקרבאר שבע
חיה מושקא אחתשטערני ריבקבני ברק
ציפיהדרה כהןקריות
מושקא שם טובשני אליטובקריות
גולדיהדרהקריות
נועההדרהקריות
ברכי שוחטמושקא בורושנסקיירושלים
עדינההדרהקריות
אמונה חהדרההקריות
רחלידבורה נדג'ראשקלון
פערלחני דגןבני ברק
סאלידבורה נדג'ראשקלון
אסתיהדרה כהןקריות
שטערניחיהלה גולדפרבקריות
לא למדתישרינצלהקרית מלאכי
חיה איכלרמושקא שטינברגרכפר חבד תיכון
שריתהדרהקריות
קייליהדרהקריות
א. אמיתיחני בליליבני ברק
לליהדרהקריות
צביההדרהקריות
ז'הדרה כהןקרית גת
בייליהדרהקריות
אפרתהדבורה נדג'ראשקלון
אסתידבורה לאה ורדיקריות
אבישגחיהלה גולדפרבקריות
ציפידבורה לאה ורדיקריות
חיהלה קולטהדרה כהןקריות
חיה מושקא נואמהדבורה לאה קעניגבני ברק
שטערני פורטעררחלי חרמץבני ברק
חיהלה קולטרבקה בן קישקריות
שרה פורסטרבקה בן קישקריות
הדס נחמיאסקישור מילדה בסניף קרית מלאכיקרית מלאכי
מנוחה רחלשרה זוסמןבני ברק
רוני ומעיין צוריהדרה כהןקריות
שיינא מנשהבלומי פרידמןכפר חבד תיכון
תמר פ.רחל הדסה קורשירושלים
שטערני פורטעררחלי חרמץביתר-
תמר אברוןחיה מושקא אברמדבני ברק
שילת סנדרוישירה אמונה מאנעבני ברק
מירב מאנעשירה אמונה מאנעבני ברק
חיה מושקא בולטוןהדרה כהןקרית גת
רבקה גולדשטייןמיכל מפעיקרית מלאכי
הדרה כהןשייני גלייזרקריות
שמחה אילוןרחלי חרמץבני ברק
חניחני דגןבני ברק
חיה מושקארחלי חרמץבני ברק
מרים כהןשייני גלייזרקריות
הדס רוטשילדדבורי פרנקלירושלים
מושקא כהןשייני גלייזרקריות
אהובה וינסטוןחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
שירהחני קריאףקריות
שרה פדבורי שטרןקריות
שרה פדבורה לאה ורדיקריות
שירה חסוןחיהלה גולדפרב ומלכי שטרןקריות
מושקי וינרחיה מושקא אברמדבני ברק
דבורה סוחיקחיה מושקא אברמדבני ברק
שרה פשייני גלייזרקריות
עליזהשירה פדידהאשקלון
דבורה לאה אברמסוןחיה מושקא אברמדבני ברק
מלכיחני קריאףקריות
מוריה לבינגרשירה פדידהאשקלון
ענאל בונאןמושקי כהןירושלים
שירה סוחיקחיה מושקא אברמדבני ברק
אפרת לזובסקיחיה מושקא אברמדבני ברק
אסתר הודיהדבורי סגלבאר שבע
מענדיחיה מושקא אברמדבני ברק
חני גנזבורגחיה מושקא אברמדבני ברק
מושקא קופציקMashe Schechterבאר שבע
מרים גולדברגחיה מושקא אברמדבני ברק
מושקי דרוקהדסה גרמזוןצפת תיכון
מנוחי קרסוחיה מושקא אברמדבני ברק
דבורה לאהשייני גלייזרקריות
מלכיחיה מושקא אברמדבני ברק
חיה פוזניקמושקי כהןירושלים
כמליהחיה מושקא אברמדבני ברק
אביגילתמר מונגאיטירושלים
חני קריאףחיהלה קריאףקריות
דבורה לאה ז.הדרה כהןקריות
רבקיחיהלה קריאףקריות
מושקא אלרואיחיה מושקא אברמדבני ברק
מושקארבקי זילברמןקריות
דסיחיהלה קריאףקריות
חנהשייני גלייזרקריות
רחליחיהלה קריאףקריות
הדסהתמר מונגאיטירושלים
דבוריחיהלה קריאףקריות
אביגיל ליטמנוביץקריות
מוריה פרץחיה מושקא אברמדבני ברק
דבוריחיהלה קריאףקריות
מנוחי קופצ'יקMashe Schechterקרית גת
לא משנה כרגעדבורי שטרןקריות
חיה בסןחיה מושקא אברמדבני ברק
דבורה לאה קרסוחיה מושקא אברמדבני ברק
אליה לזובסקיחיה מושקא אברמדבני ברק
מילכה הרינגשטערני פורטערביתר-
עטרת ישועה ביטקיןמושקי גולדיןצפת תיכון
חיהלה קולטחיהלה קריאףקריות
חיהלהחיהלה קריאףקריות
מושקארבקה בן קישקריות
דבי מלינאששרה רוזנבויםצפת תיכון
דבוריחיהלה גולדפרבקריות
חנידבורי סגלצפת תיכון
רחלירבקה בן קישקריות
ד.מ.שחיהלה קריאףקריות
שרה לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
תהל סולימןשיינא אידה גריבץנוף הגליל
אליהו לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
דודדבורי הלפרןבני ברק
רבקהחני פיזםקריות
דבורי ה.הדרה כהןקריות
אוריהחני פיזםקריות
שיראלאודיה גולקריות
יערה הרושענוה גרוןירושלים - עטרת חן
הללי סבגענוה גרוןירושלים - עטרת חן
אמונה מילרענוה גרוןירושלים - עטרת חן
אתיחיהלה קריאףקריות
שטערנא שרה קטורזהמושקי גולדיןצפת תיכון
יעלורד מקמלנוף הגליל
תפארת אסתר אורדמןענוה גרוןירושלים - עטרת חן
מושקיחיהלה קריאףקריות
שוריחיהלה קריאףקריות
אביגילורד מקמלנוף הגליל
רבקה קטורזהמושקי גולדיןצפת תיכון
מרגליתחיהלה קריאףקריות
שירהורד מקמלנוף הגליל
מיריחיהלה קריאףקריות
רינתחיהלה קריאףקריות
חניורד מקמלנוף הגליל
לאהחיהלה קריאףקריות
חיהלהורד מקמלנוף הגליל
אסתיחיהלה קריאףקריות
מושקא דייטשמושקי לבקיבקרבאר שבע
שושיחיהלה קריאףקריות
שושנהחיהלה קריאףקריות
רייזיחיהלה קריאףקריות
הדרה כהןחיהלה קריאףקריות
חויחיהלה קריאףקריות
דבורה לאהחיהלה קריאףקריות
נחמיחיהלה קריאףקריות
דיניחיהלה קריאףקריות
דינושחיהלה קריאףקריות
חניחיהלה קריאףקריות
שיינאחיהלה קריאףקריות
אושרתחיהלה קריאףקריות
שירןחיהלה קריאףקריות
מיטלחיהלה קריאףקריות
רבקיחיהלה קריאףקריות
רבקהחיהלה קריאףקריות
מלכיורד מקמלנוף הגליל
מיכלחיהלה קריאףקריות
שרהחיהלה קריאףקריות
פנחסאלישבע אבליןבני ברק
רבקהחני פיזםקריות
גאולה מ.ורד מקמלנוף הגליל
טוהרחיהלה קריאףקריות
נועהורד מקמלנוף הגליל
רוחיחיהלה קריאףקריות
כהןחיהלה קריאףקריות
איילתחיהלה קריאףקריות
נועהחיהלה קריאףקריות
אני מעדיפה לא לומרלא ודעת איך קוראי לה אב אחת מקריותקריות
נעהחיהלה קריאףקריות
רותי כחיהלה קריאףקריות
תהילהחיהלה קריאףקריות
רותי כשייני גלייזרקריות
סודיחיהלה קריאףקריות
דבורהלהחיהלה קריאףקריות
דבורושחיהלה קריאףקריות
קריותיתחיהלה קריאףקריות
ברכה קולטחיהלה קריאףקריות
ברכהחיהלה קריאףקריות
רבקה קולטחיהלה קריאףקריות
מושקי זיינסתהילה חיה שיפמןבני ברק
ברכה קולטהדרה כהןקריות
רבקה קולטהדרה כהןקריות
ברכה קולטדבורי שטרןקריות
מושקידבורי שטרןקריות
רבקה קולטדבורי שטרןקריות
מענדירוזי ערנטרויירושלים
אודל קולטדבורי שטרןקריות
אחת חמודהחיה רחל דויטשרקריות
חני ליסוןדבורי שטרןקריות
ספיר עזראדבורה נדג'ראשקלון
דבורה לאה ליסוןדבורי שטרןקריות
תרצהחיהלה קריאףקריות
רותיחיהלה קריאףקריות
הודיה צ'רנוסביטובאביה מונגאיטירושלים
תאיר אביגדורדבורי שטרןקריות
שילתחיהלה קריאףקריות
אביגיל מלולדבורי שטרןקריות
טליהחיהלה קריאףקריות
לאה הסיחיהלה קריאףקריות
עומר שטרלינגדבורי שטרןקריות
ורד נייגרהודיה לאה שפיראירושלים - עטרת חן
אמונה בן גיגידבורי שטרןקריות
מנוחיחיהלה קריאףקריות
אביה מלכהדבורי שטרןקריות
מנוחהחיהלה קריאףקריות
רבקהחני דגןבני ברק
שירה מנדלוביץדבורי שטרןקריות
תמי אזולאיחיהלה קריאףקריות
אלה מעטוףשרה כהןבני ברק
מירי לדרמןשיינא רוזנפלדירושלים
שטערניחיהלה קריאףקריות
מושקי מגורמושקי כהןירושלים
מיכאל אבליןאלישבע אבליןבני ברק
אביגיל מלולדבורי שטרןקריות
חנהחיהלה קריאףקריות
חניחיהלה קריאףקריות
ענאל בונאןמושקי כהןירושלים
אביגיל וברדבורי שטרןקריות
חנושחיהלה קריאףקריות
שרה פליאה גלעדיהודיה לאה שפיראירושלים - עטרת חן
רחליחיהלה קריאףקריות
רחלחיהלה קריאףקריות
מושקי טוויטודבורי שטרןקריות
דוד אבליןאלישבע אבליןבני ברק
רחלושחיהלה קריאףקריות
טוייביחיהלה קריאףקריות
סיגלחיהלה קריאףקריות
מושקאחיהלה קריאףקריות
לינוי קלינבורגדבורי שטרןקריות
חיה מושקאחיהלה קריאףקריות
שיינאחיהלה קריאףקריות
רבקה אבליןאלישבע אבליןבני ברק
רינהחיהלה קריאףקריות
מיה דקלדבורי שטרןקריות
דינה אבוטבולMashe Schechterבאר שבע
קריותית ❣חיה רחל דויטשרקריות
שריחני שם טובקריות
מעיין גוטליבדבורה לאה ורדיקריות
שירה דקלדבורי שטרןקריות
הדרהחיהלה קריאףקריות
רעות צפורה שרייברשירה דבורה וינגורטירושלים - עטרת חן
מאשיחיהלה קריאףקריות
מושקיחיהלה קריאףקריות
רחלי סדובסקידבורי שטרןקריות
מיכלי רוזנברגשיינא רוזנפלדירושלים
עידו מעטוףשרה כהןבני ברק
מירייהודית סלמה ושטערני ריבקבני ברק
איטאחיהלה קריאףקריות
רחלי אלטבוייםשיינא רוזנפלדירושלים
לליחיהלה קריאףקריות
רבקי אבוחצרהדבורי שטרןקריות
שרייהודית סלמה ושטערני ריבקבני ברק
רות הבוחצרהדבורי שטרןקריות
חנהלה אלמלםשטערני כהןירושלים
חנייהודית סלמה ושטערני ריבקבני ברק
ליבי פיקלרחלי חרמץבני ברק
מליחיהלה קריאףקריות
אסתי כהןשטערני כהןירושלים
מושקי יעקוביןדבורי שטרןקריות
מנוחהיהודית סלמה ושטערני ריבקבני ברק
הינדאחיהלה קריאףקריות
רחליהודית סלמה ושטערני ריבקבני ברק
לאהלהחיהלה קריאףקריות
ישראלה יעקובובדבורי שטרןקריות
דביחיהלה קריאףקריות
מימיחיהלה קריאףקריות
נועה ישראלדבורי שטרןקריות
רבקושחיהלה קריאףקריות
שניחיהלה קריאףקריות
שיראלחיהלה קריאףקריות
עדי מימוןדבורי שטרןקריות
עדינהחיהלה קריאףקריות
תאירחיהלה קריאףקריות
נעמהחיהלה קריאףקריות
מרים סיטבוןדבורי שטרןקריות
אביהחיהלה קריאףקריות
דבורי מטיסרבקי מטיסצפת תיכון
קינןחיה מושקא אברמדבני ברק
שטרני רטיגדבורי שטרןקריות
חנירבקי מטיסצפת תיכון
מלכי הולצברגמושקי גלייזרלוד
אליטלדבורה לאה חאבואשקלון
מלכיחיהלה קריאףקריות
מושקאחיהלה קריאףקריות
יאלהחיהלה קריאףקריות
יוכבדחיהלה קריאףקריות
דבורה לאהשרה רוזנבויםצפת תיכון
יוכיחיהלה קריאףקריות
דבורה לאה ניסיליעוויטשאחות צפתתתצפת תיכון
חנה אורה לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
פייגי טרעגרשרה רוזנבויםצפת תיכון
ישראלהחיהלה קריאףקריות
שיני ציטליןדבורי שטרןקריות
תמרחיהלה קריאףקריות
מנוחה רחל לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
תמריחיהלה קריאףקריות
חיהלה אורדבורי שטרןקריות
חיה מושקאחיה רחל דויטשרקריות
מנוחה רחל ניסיליעוויטשאחות צפתתתצפת תיכון
מנחם מענדל לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
שטערנא שרהחיה רחל דויטשרקריות
שירה תמרדבורי שטרןקריות
רבקי אנוששטערני ריבקיבני ברק
תמר ישראלדבורי שטרןקריות
רבקה ניסיליעוויטשאחות צפתתתצפת תיכון
רחלי קלידבורי שטרןקריות
תמרמוריה עמרקרית גת
שילת גבריאלידבורי שטרןקריות
שילת שחרדבורי שטרןקריות
מנוחה מרוויןשרה רוזנבויםצפת תיכון
חיה פליישדבורי שטרןקריות
דבורה לאה זגהדבורי שטרןקריות
שילת אברג'לדבורה נדג'ראשקלון
שטרני רווחדבורי שטרןקריות
מושקישרה רוזנבויםצפת תיכון
יעלדבורי שטרןקריות
חנהלהדבורי שטרןקריות
שרהלהדבורי שטרןקריות
שירה בן שימולדבורה נדג'ראשקלון
שיינאהדרה כהןקריות
טלי אטדגישיינא אטדגילוד
יוסי אטדגישיינא אטדגילוד
מנוחידבורי שטרןקריות
גולי אטדגישיינא אטדגילוד
שירהדבורי שטרןקריות
מוריה אוחיוןדבורי שטרןקריות
רבקי אטדגישיינא אטדגילוד
שירה פטיטודבורי שטרןקריות
מוסי קרביץשיינא אטדגילוד
אדרת שבחדבורי שטרןקריות
תאיר פרץמנוחי כהןירושלים
מנוחי אטדגישיינא אטדגילוד
רותידבורי שטרןקריות
ציפישרי זוסמןנתניה
דנה מיטלמןדבורי שטרןקריות
מאירהדבורי שטרןקריות
תהלדבורי שטרןקריות
דפנהדבורי שטרןקריות
תמר ארזוןדבורי שטרןקריות
שרה חנה אטדגישיינא אטדגילוד
רוניתדבורי שטרןקריות
עמית אטדגישיינא אטדגילוד
מנוחירבקה בן קישקריות
הדסדבורי שטרןקריות
הדסהדבורי שטרןקריות
חני כהןשייני גלייזרקריות
דבוריחיהלה גולדפארבקריות
חני ליפסקרשיינא אטדגילוד
משהידבורי שטרןקריות
שרהלהחיהלה קריאףקריות
אודל זכריהדבורי שטרןקריות
מושקי הרצלרחלי אדלרנוף הגליל
ליבי חייבישייני גלייזרקריות
לאהדבורה נדג'ראשקלון
תרצה מרטוןדבורי שטרןקריות
אמונה שפיראשירה וינגורטירושלים - עטרת חן
רבקה בן דהןדבורי שטרןקריות
יהודית חדאדדבורי שטרןקריות
שיינא לויטנסקימושקי לבקיבקרבאר שבע
תרצה צדוקהדבורי שטרןקריות
מושקי דקלרבקה בן קישקריות
מושקי ס.דבורי הלפריןבני ברק
גאולה פרומרדבורי שטרןקריות
רחלידריה רטהאוזנתניה
איילה בן גיגיבלומי וילהלםקריות
מושקא וילהלםדבורי שטרןקריות
חני מרקוביץרבקה בן קישקריות
רחלי כהןרבקה בן קישקריות
יעל וענונודבורי שטרןקריות
רחליאודיה גולקריות
איילה בן גיגישייני גלייזרקריות
אושרת קובנירבקה בן קישקריות
שלומית חילשיינא אטדגילוד
שירן קובנידבורי שטרןקריות
שירה חילשיינא אטדגילוד
עדי חילשיינא אטדגילוד
אסנת מפעימיכל מפעיקרית מלאכי
נעמי בראלדבורה לאה ורדיקריות
אושרת קובנידבורי שטרןקריות
מושקי770הדרה כהןקריות
שיינא אדלרדבורה לאה ורדיקריות
מנוחהדבורי לאופרירושלים
שטערנאדבורה לאה ורדיקריות
הדסגקובנידבורי שטרןקריות
מדבורי לאופרירושלים
מושקא ארנוןדבורה לאה ורדיקריות
הדס קובנידבורי שטרןקריות
שני חילשיינא אטדגילוד
שפרה וינגורטהודיה לאה שפיראירושלים - עטרת חן
ליה סוויסהדבורי שטרןקריות
מושקיחיהלה גולדפרבקריות
חושן סוויסהדבורי שטרןקריות
לבונה גרוןהודיה לאה שפיראירושלים - עטרת חן
יצחק חילשיינא אטדגילוד
קרןדבורה לאה ורדיקריות
שירה פורדבורי שטרןקריות
מוריה אוחיוןדבורה לאה ורדיקריות
הילהנועה יונתןקרית מלאכי
רעותדבורה לאה ורדיקריות
חנה הללשיינא אטדגילוד
דבורה אסתר חיימובהודיה לאה שפיראירושלים - עטרת חן
מושקא קזצ'קובדבורי שטרןקריות
ברכה הללשיינא אטדגילוד
חני במושקא בורושנסקיירושלים
מירישייני גלייזרקריות
מושקא רטיגדבורי שטרןקריות
מיכל לוירבקי אנושבני ברק
מושקי הללשיינא אטדגילוד
דבורה לאה ארנברגהודיה לאה שפיראירושלים - עטרת חן
לאה הללשיינא אטדגילוד
זוהרשייני גלייזרקריות
נועה שטרןרבקי אנושבני ברק
רבקה הללשיינא אטדגילוד
טרילילאיהדרה כהןקריות
קלי יפהדבורי שטרןקריות
אליטובשייני גלייזרקריות
חיה שטרןרבקי אנושבני ברק
סיגליתשייני גלייזרקריות
שטערנא הללשיינא אטדגילוד
:):)הדרה כהןקריות
אדלשייני גלייזרקריות
שירה שטרןרבקי אנושבני ברק
מ ישייני גלייזרקריות
לוי יצחק הללשיינא אטדגילוד
רבקהמושקא בורושנסקיירושלים
דבורה ברילמושקי ברילצפת תיכון
חנה אדל כהןשיינא רוזנפלדירושלים
עדינה שטרןרבקי אנושבני ברק
שמואל הללשיינא אטדגילוד
רחליאודיה גולקריות
מרים כהןןחיהלה גולדפרבקריות
חנה מושקא עבאדרבקי אנושבני ברק
דבורי נביאישירה וינגורטירושלים - עטרת חן
מאקרית גת
דבורה לאה כהןרבקי אנושבני ברק
יהודית חיימובשירה וינגורטירושלים - עטרת חן
יעססססהדרה כהןקריות
תמרעצמיקרית מלאכי
אסתר הדסהרבקה סיייגבני ברק
איילה בן גיגי(תיקון)בלומי וילהלםקריות
שרית סגלשיינא רוזנפלדירושלים
מירי בן הרוששיינא אטדגילוד
דנה ורבנרדבורי שטרןקריות
שרהלה פרקששיינא רוזנפלדירושלים
מנוחי אבגילדבורי שטרןקריות
יואוווהדרה כהןקריות
נועה אנדיבודבורי שטרןקריות
שרה מלכה טאבוךשיינא אטדגילוד
ליאל טוויגשיינא אטדגילוד
מיכל אוחיוןשיינא אטדגילוד
מינדי ארוזי ערנטרויירושלים
חני וינרדבורי שטרןקריות
שרה ריבלצ'ינקודבורי שטרןקריות
מושקי וינרדבורי שטרןקריות
חיה מושקא הללשיינא אטדגילוד
גולי אטדגישיינא אטדגילוד
מנוחי וללהלםדבורי שטרןקריות
חני מזרחינציגהלוד
מושקי מזרחינציגהלוד
.רחל הדסה קורשירושלים
נעומי הללנציגהלוד
שירה חסוןדבורי שטרןקריות
חני כהןשיינא רוזנפלדירושלים
מרים לדרמןנציגהלוד
שרית כהןשיינא רוזנפלדירושלים
שמוליק מזרחינציגהלוד
חסי רוזנברגדבורי שטרןקריות
שיינא סגלשיינא רוזנפלדירושלים
חיה גלייזרנציגהלוד
רבקי לוידבורי שטרןקריות
מושקי גלייזרנציגהלוד
חיהלה סגלשיינא רוזנפלדירושלים
תהילה פרץדבורי שטרןקריות
דיני גלייזרנציגהלוד
מלכי גלייזרנציגהלוד
תפארת בכרדבורי שטרןקריות
דלדלדבורה לאה ורדיקריות
מושקא גננישטערני כהןירושלים
תמר אורגובדבורי שטרןקריות
דבורה לאה שפרדבורי שטרןקריות
שירז וקניןדבורי שטרןקריות
חנינציגהלוד
מושקי אייזנבךדבורי שטרןקריות
שנאורחיה מושקא אברמדבני ברק
חיה רחל דויטשרדבורה לאה ורדיקריות
רבקינציגהלוד
דבורי קניגשיינא שפרלינגנוף הגליל
מוסינציגהלוד
מוסי אוירכמןדבורי שטרןקריות
רותי גלייזרשיינא אטדגילוד
חיה רחל דויטשררבקה בן קישקריות
מושקי הרצלשטערני ריבקבני ברק
שירה מויאלדבורי שטרןקריות
אורלי נמנינציגהירושלים
שרהלהשיינא אטדגילוד
איילה בן גיגידבורי שטרןקריות
דבורי נמנינציגהירושלים
חנה נמנינציגהירושלים
חבצלת ריבורוזי ערנטרויירושלים
שייני גליזרדבורי שטרןקריות
דבורה לאהנציגהלוד
נחמי בלוךשטערני כהןירושלים
אבקה לאה גרנשטטחיהלה קריאףקריות
פרץ&יוחנןדבורה לאה ורדיקריות
רבקה שקולניקמיכל מיפעיקרית מלאכי
בלומי וילהלםדבורי שטרןקריות
חחחחחדבורה לאה ורדיקריות
אסתר גבריאלובדבורי שטרןקריות
חוהלהאודיהקריות
ליאם סעדוןדבורי שטרןקריות
חיה אוראודיה גולקריות
תהילה בוגנידבורי שטרןקריות
דבורה לאה חמודבורי שטרןקריות
חני מלכיאלישיינא אטדגילוד
רבקהלה כהןשיינא אטדגילוד
חני כריאףדבורי שטרןקריות
מושקי ורדידבורי שטרןקריות
רותישטערני ריבקבני ברק
הילה מויאלדבורי שטרןקריות
מושקי מלכיאלישיינא אטדגילוד
מרים ריברדבורי שטרןקריות
גלית מלכיאלישיינא אטדגילוד
תמר פינטודבורי שטרןקריות
חני מרגליותשיינא אטדגילוד
שרה הודדבורי שטרןקריות
שוריבלומי וילהלםקריות
מיכל בן משהשיינא אטדגילוד
יעל ונונוהדרה כהןקריות
מינדי מעטוףשיינא אטדגילוד
דבורההדרהקריות
תהילה בן משהשיינא אטדגילוד
חנהלה פנונודבורי שטרןקריות
ליבי חייבידבורי שטרןקריות
ליבימלכיקריות
שירה אוחנהדבורי שטרןקריות
דבורה לאה גלייזרשיינא אטדגילוד
רבקה בן קישדבורי שטרןקריות
חני לדרמןשיינא אטדגילוד
דל לדרמןשיינא אטדגילוד
חליורד מקמלנוף הגליל
מעיין צורידבורי שטרןקריות
דל הדרשיינא אטדגילוד
חני עמרשיינא אטדגילוד
שיני סקורידבורי שטרןקריות
דינוש עמרשיינא אטדגילוד
סוניה שוסטרדבורי שטרןקריות
חויורד מקמלנוף הגליל
מיכל פרידמןשיינא אטדגילוד
חני גולדמןשיינא אטדגילוד
מושקא דהרישיינא אטדגילוד
מנוחה אברהםשיינא אטדגילוד
אפרים שכטרMashe Schechterבאר שבע
רחלשיינא אטדגילוד
מנוחיליביקרית גת
גלי מעטוףשיינא אטדגילוד
מאשי שכטרMashe Schechterבאר שבע
מושקי גבעונישיינא אטדגילוד
לינוי מנטיןחנהלה רחימיכפר חבד תיכון
סטערנה מיכאלשוילישיינא אטדגילוד
אוריה שרהבניחנהלה רחימיכפר חבד תיכון
שני אליטובדבורי שטרןקריות
פרומיפרומי גלינסקיקרית מלאכי
ליבי אנדרחנהלה רחימיכפר חבד תיכון
נועה חזוטדבורי שטרןקריות
שרה ריבלצ'ינקורבקה בן קישקריות
דיני ממןחנהלה רחימיכפר חבד תיכון
אודל שובלידבורי שטרןקריות
נועה שרעביחנהלה רחימיכפר חבד תיכון
נועה חיוןדבורי שטרןקריות
נחמה דינה וירטמלכי שטרןקריות
שירה דדוןדבורי שטרןקריות
חנה שיינא לאטרחנהלה רחימיכפר חבד תיכון
חיה גריבץשיינא גריבץנוף הגליל
שרהלה פריימןשטערני כהןירושלים
שילת רוזנברגדבורי שטרןקריות
תרצה צדוקדבורי שטרןקריות
רבקה בן נוןדבורי שטרןקריות
חיה .א,שיינא שפרלינגנוף הגליל
הודיה קרולינסקיחנהלה רחימיכפר חבד תיכון
נחמה דינה שטרןדבורי שטרןקריות
חנה זנוחנהלה רחימיכפר חבד תיכון
מלכי שטרןדבורי שטרןקריות
חנה חסוןדבורי שטרןקריות
הילה סעדוןדבורי שטרןקריות
נעמה שפרדבורי שטרןקריות
הדסה חסוןחנהלה רחימיכפר חבד תיכון
יעל שובלדבורה נדג'ראשקלון
הינדא אלישביץדבורי שטרןקריות
פרומיפרומי גלינסקיקרית מלאכי
חנה המושששחנה תורקריות
שייני הנדלחנהלה רחימיכפר חבד תיכון
אבישגדבורה נדג'ראשקלון
פרומי גלינסקיפרומי גלינסקיקרית מלאכי
שרהלה לדרמןשיינא אטדגילוד
עטא בורשטייןדבורי שטרןקריות
נויה דודדבורי שטרןקריות
חני ויינברגרשיינא אטדגילוד
הודיה סניורדבורי שטרןקריות
מושקי זילבראני בעצמיצפת תיכון
מנוחה שיףשיינא אטדגילוד
נועה ישראלדבורי שטרןקריות
רבקה חתןדבורי שטרןקריות
מלכי שמולביץנחמי וירט האלוקיתקריות
הודיה מלכהדבורי שטרןקריות
שרהמושקא בורושנסקיירושלים
רחל לאה ליפשיץרחל לאה ליפשיץצפת תיכון
יהלי שפיראדבורי שטרןקריות
מיכל קדושמזלי עזאגווינוף הגליל
פריידלה רוזנטלחנהלה רחימיכפר חבד תיכון
ל. הושיארנחמי הושיארנוף הגליל
מושי שרוןנחמי וירטקריות
חנה תורדבורי שטרןקריות
חיה דורוןמושקי כהןירושלים
מושקי הנדיחנהלה רחימיכפר חבד תיכון
שרי מוזיקנטחנהלה רחימיכפר חבד תיכון
הילה קוקואשוילירות אקבוםנוף הגליל
חיה גולשטייןחנהלה רחימיכפר חבד תיכון
מוסיא ק.רחל הדסה קורשירושלים
שרה רות פרנקלדבורי שטרןקריות
בלומי וילהלםחיהלה קריאףקריות
שירה עמראנישיינא אטדגילוד
שינארחל הדסה קורשירושלים
הדסה חסוןחנהלה רחימיכפר חבד תיכון
שטערני מדוילשיינא אטדגילוד
לאהחני פיזםקריות
מוסי הרשקושיינא אטדגילוד
ברוריה הרבסטענוה גרוןירושלים - עטרת חן
שיינא מעטוףשיינא אטדגילוד
תאיר אביגדורהדרה כהןקריות
רוחלה שפיראתיכון עטרת חןירושלים
אסתי גטניו .חיה גטניוירושלים
תמר וולפיןשרה רוזנבויםצפת תיכון
רחלי וולפיןשרה רוזנבויםצפת תיכון
מלכימלכי שטרןקריות
מיכל וולפיןשרה רוזנבויםצפת תיכון
שירה כהןשיינא אטדגילוד
סיון וולפיןשרה רוזנבויםצפת תיכון
----נתניה
תהילה פרץחיהלה גולדפרבקריות
חנינציגהלוד
רחלי חדדמזלי חדדירושלים
שיינאנציגהלוד
גורביץנציגהלוד
נחמינציגהלוד
חיהלהחני פיזםקריות
שושינציגהלוד
דבורה לאהחני פיזםקריות
שירה מויאלהדרה כהןקריות
מושקיהדרה כהןקריות
חנה הללשיינא אטדגילוד
דבורה לאהשרה רוזנבויםצפת תיכון
חיה דורוןמושקי כהןירושלים
אסתי סגרהשרה רוזנבויםצפת תיכון
ברכי גרינברגשרה רוזנבויםצפת תיכון
מוסידבורה לאה זהביקריות
ליבי חייביהדרה כהןקריות
לוי לידרשיינא רוזנפלדירושלים
שרי ליפסקרשטערני כהןירושלים
אסתי ש.דבורי הלפרןבני ברק
מושקא לידרשיינא רוזנפלדירושלים
שיינא לידרשיינא רוזנפלדירושלים
מושקא יניבדבורי שטרןקריות
נחמי לידרשיינא רוזנפלדירושלים
י.י פרידמןשרה רוזנבויםצפת תיכון
שינא טלדבורי שטרןקריות
ליבי חייביחיהלה גולדפרבקריות
רחלי רייכמןדבורי שטרןקריות
ליבי חייבישייני גליזרקריות
ליבי חייבימושקי ורדיקריות
מושקי ה.יהודית סלמהבני ברק
עדיהדרה כהןקריות
מושי. דשיינא רוזנפלדירושלים
דבינחמיקריות
מלכי כהןחנה רחימיכפר חבד תיכון
אידה וייסמןדבורי שטרןקריות
ליבימלכיקריות
שיינא משהשיינא רוזנפלדירושלים
אפרת משהשיינא רוזנפלדירושלים
צירידבורה לאהקריות
דבי אפשטייןתהילה שיפמןבני ברק
שיינא לוישיינא רוזנפלדירושלים
מזלי אלמליחדבורי שטרןקריות
מלגישטערנא שרהקריות
רבקה לוישיינא רוזנפלדירושלים
רבקה ברונזברגדבורי שטרןקריות
שיינא שמלישיינא רוזנפלדירושלים
הנדידבוריקריות
שיינא נבעהדבורי שטרןקריות
ליאלמיריקריות
שיינא אורבןדבורי שטרןקריות
דנהנחמיקריות
שטערנא שמלישיינא רוזנפלדירושלים
אדרתדבוריקריות
חיה מושקא אביובדבורי שטרןקריות
ליבי חייביחיהלה קריאףקריות
תהילה אמיתידבורי שטרןקריות
ליאם סעדוןאיילה בן גיגיקריות
אסתינחמיקריות
חיהלה אמיתידבורי שטרןקריות
תהילה בוגניםהדרה כהןקריות
דבורה לאה פרלשטייןדבורי שטרןקריות
הדסי הלפריןשרה רוזנבויםצפת תיכון
רומי פרנקודבורי שטרןקריות
ליבי חייבירבקה בן קישקריות
חנה אורנשטייןדבורי שטרןקריות
דינידבורה לאה ורדיקריות
תהילה בצוןדבורי שטרןקריות
מוסיא ווילשאנסקימושקי כהןירושלים
ליבי חייביחיהלה גולדפרבקריות
צירי לבנוניתהילה פישמןבני ברק
ביילי פרומרדבורי שטרןקריות
אנה בן דייןדבורי שטרןקריות
מנוחה רחל לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
חנה אורה לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
עדי נאומהדבורי שטרןקריות
חיה מושקא לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
זלדה בוזגלותהילה שיפמןבני ברק
חיה מושקא הרצלדבורי שטרןקריות
טוהר אוחנהדבורי שטרןקריות
צירי לבנוניתהילה פישמןבני ברק
חני שיפקרית גת
אביגיל ליטמנוביץדבורי שטרןקריות
איילה פריסלרדבורי שטרןקריות
מוסי רוזנפלדנציגהירושלים
מושקא קפלןדבורי שטרןקריות
מרים אדרידבורי שטרןקריות
תניא רוזנפלדנציגהירושלים
חני שיפמןרייניץביתר-
אליס עמרדבורי שטרןקריות
קרן רוזנפלדנציגהירושלים
ליבי חייבישייני גלייזרקריות
עדי הראלידבורי שטרןקריות
חני ג.רחל הדסה קורשירושלים
דבורה לאהרחל הדסה קורשירושלים
מוסי ויצמןנציגהירושלים
חיה מושקא מעטוףהודיה מדינהקרית מלאכי
חני ק.רחל הדסה קורשירושלים
הודיה שדהדבורי שטרןקריות
מושקא הרשקופמושקי כהןירושלים
מיכל ברוכידבורי שטרןקריות
תהילה יאירדבורי שטרןקריות
חיה ריבה פרנקלדבורי שטרןקריות
שולמיתורד מקמלנוף הגליל
חנה אורה לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
שביחנינוף הגליל
חנה אורה לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
חנה בטרדבורי שטרןקריות
מושקיחיהלה גולדפרבקריות
דבורה לאה שפרהדרה כהןקריות
מנוחה רחל לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
אלישבע אמירדבורי שטרןקריות
מנוחה רחל לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
דבורה לאה ורדידבורי שטרןקריות
צפנת רוזןדבורי שטרןקריות
מושקירחלי חרמץבני ברק
שיינא אדלרדבורי שטרןקריות
חיה מושקא לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
חני אדלרדבורי שטרןקריות
ליטל לזמידבורי שטרןקריות
חיה מושקא לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
אדל הללדבורי שטרןקריות
רבקי כהן אלורודבורי שטרןקריות
חיה מושקא בנימיןדבורי שטרןקריות
מושקיחיהלה קריאףקריות
נחמה לאה קורנטדבורי שטרןקריות
נחמי וירטדבורי שטרןקריות
מלכי שמולביץדבורי שטרןקריות
מושקישייני גלייזרקריות
מושקי תורדבורי שטרןקריות
דבורה לאה לוידבורי שטרןקריות
אתי בן דייןדבורי שטרןקריות
נעמי בראלדבורי שטרןקריות
דבורה לאהמושקי ורדיקריות
נועה סימן טובדבורי שטרןקריות
דבורה לאה דוניןדבורי שטרןקריות
אסתר רביבודבורי שטרןקריות
דבורה לאהחיהלה קריאףקריות
נעמי ניסנובדבורי שטרןקריות
חיה מושקא אבגילדבורי שטרןקריות
מושקי קלידבורי שטרןקריות
בת שבע ביטוןדבורי שטרןקריות
מושקירבקה בן קישקריות
מעיין גוטליבדבורי שטרןקריות
דבוריבלומי וילהלםקריות
דבורה לאהרבקה בן קישקריות
שטרנא רוזנברגדבורי שטרןקריות
דבורה לאהחיהלה גולדפרבקריות
מושקי .כ.נחמי וירטקריות
מלכי שטרןנחמי וירט האלופהקריות
רבקה וילהלםדבורי שטרןקריות
עלקא הבליןדבורי שטרןקריות
חיה שרה ברנעדבורי שטרןקריות
הדס ביטוןדבורי שטרןקריות
מלכי רוזנברגדבורי שטרןקריות
מוסינחמי וירטקריות
אמונה חסוןדבורי שטרןקריות
אמונה בן גיגיהדרה כהןקריות
מלכה לוינסוןדבורי שטרןקריות
חיה שרה איכרדבורי שטרןקריות
דבורה לאה מיימוןדבורי שטרןקריות
דבורי שטרןנחמי וירטקריות
חנה וילהלםדבורי שטרןקריות
נחמה דינהנחמי וירטקריות
חנה אורה לויחיה מושקא לויירושלים - עטרת חן
שרהלהנחמי וירטקריות