תקנון דירות תשרי תשפ"ב

אחות יקרה: הנך מתעדת לשהות בחודש החגים במחיצתו של כ"ק אד"ש מה"מ. מובן ופשוט שהנך מעוניינת לגרום לו רק נחת. כדי להשתתף במסגרת אחות התמימים, עליך לקראו בעיון את התקנון הבא ולהתחייב לכל הכתוב בו.

כללי לבוש והנהגה מתאימה

הופעה הכללית במשך החודש תיהיה צנועה, עדינה ולא גבולית.

החולצות תהיינה בעלות שרוולים המכסים את המרפק בכל זמן.

פתח הצוואר יהיה סגור כהלכה, ומכסה עצמות הבריח – גם מאחור.

החולצות לא תהיינה שקופות, הדוקות או מקושטות בכתובות או איורים חריגים.

אין להסתובב בשכונה/ ב770 עם חולצת קעמפ.

החצאיות תכסנה את הברך בכל מצב, גם בזמן הישיבה ובוודאי ללא פתחים.

הגרביים יהיו עד הברך ולא פחות מ20 דנייר.

לא אלבש בגדים אדומים, מבד ג’ינס/ מראה ג’יינס.

התסרוקת תיהיה צנועה ועדינה, שיער ארוך מעבר לכתפיים יהיה אסוף.

הציפורנים גזזוות ולא בולטות , ללא לק.

עגילים עדינות ואיפור עדין בלבד.

כל הנ”ל תקף כמובן גם לשעות הלילה.

כללים בקבוצת הלינה

אם עלי לצאת מחוץ לשכונת המלך “קראון-הייטס”, אצא רק לאחר אישור ממרכזת הקבוצה ומהמדריכה.

אהיה נוכחת בדירה כל לילה לפני השעה 12:30, בשעה זו הדירה ננעלת!

אשמור בזהירות יתרה על רכוש הקבוצה והדירה

אשאיר את סבבתי מאורגנת ונקיה ביותר.

אשתתף בתורניות הנקבעות בדירה.

במקרה שיגרם נזק או חוסר סדר, יהיה עלי לשאת בעלות הכספית.

אין להביא אורחות לדירה, בטח לא לישון בה!

הנהגה חסידית

אשתתף בתוכניה המלאה של תשרי, הכוללת נוכחות

בתפילה במניין הרבי, שיעורים, פעיליות, מבצעים והתוועדיות.

אשתמש במכשיר פלאפון פשוט / מכשיר חסום בחסימת רבני חב”ד.

אציית להוראות צוות אחות התמימים

אשמור על שקט ועדינות במקומות ציבוריים, כגון:

בעת הליכה ברחוב, בשמחת בית השואבה, בסעודות שבת וחג אצל משפחה מארחת וכד’. וכמובן ב770, אמנע מהגבהת קול, או שירה.

אמנע באופן מוחלט מהימצאות ברחוב בשעות הלילה לבד.

אקפיד על שהות במקומות מתאימים בלבד (כולל בזמן יציאה לקניות)

ידוע לי שבאם לא אעמוד בפרטי התקנון, רשאיות צוות אחו"ת לנקוט בצעדים הבאים:

גביית כנס כספי 

עדכון הורים וצות בית הספר 

הוצאה מהקבוצה ושליחה חזרה לארץ

לאישור הרשמה שישלח אלייך למייל יצורף ייפוי כח רפואי, עלייך לחתום ולשלוח אותו חזרה, ביחד עם ביטוח רפואי ואישור חסימה לטלפון

לידיעת ההורים: מסלול אחות התמימים מעניק לנרשמות:

1- סביבה לימודית והתועדיות.

2- מעקב אחר ההשתתפות במסגרת הלימודית ובאירועי אחות התמימים

3- אכיפה חריגה מהתקנון תיהיה באמצעות ידוע ההורים ו/או הדחה מהקבוצה

בחתימה על תקנון זה הינכם מאשרים זאת.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

כל הזכויות שמורות לאחות התמימים בארץ הקודש

הרשמה למבחן חידון דבר מלכות

המבחן ייערך בי”ט אדר ב

במוקדים: נחלה, ירושלים, כפר חב”ד, צפת ונוף הגליל

השאירי את פרטיך כאן.
הנהלת אחות תבדוק את הפרטים, במידה ותוכלי להמשיך בתהליך הרישום ישלח אלייך מייל.