אחות יקרה!
אין לך גישה לתוכנית זו. 

 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

כל הזכויות שמורות לאחות התמימים בארץ הקודש