יש לך שאלה? הארה?
מזומנת ליצור איתנו כאן קשר בשמחה...​

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

כל הזכויות שמורות לאחות התמימים בארץ הקודש