מזל טוב לזוכות המאושרות!

מזל טוב ל-7 הזוכות במבצע הכנה לתשרי- “בזאת תבוא האחות אל הקודש” שנזכה להפגש עם הרבי מלך המשיח בירושלים הבנויה עוד לפני מימוש כרטיסי הטיסה 🙂